Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 43/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 43/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 7 listopada 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 242 505,69 zł,

Zadania zlecone 220 804,69 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 218 181,69 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 218 181,69 zł,

§ 2010 218 181,69 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 623,00 zł,

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2 623,00 zł,

§ 2010 2 623,00 zł,

Zadania własne 21 701,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 940,00 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 940,00 zł,

§ 2030 1 940,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 761,00 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 761,00 zł,

§ 2030 19 761,00 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 243 395,69 zł,

Zadania zlecone 220 804,69 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 218 181,69 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 218 181,69 zł,

§ 4110 593,06 zł

§ 4120 84,53 zł

§ 4170 3 450,00 zł

§ 4210 150,48 zł

§ 4430 213 903,62 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 623,00 zł,

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 2 623,00 zł,

§ 4010 2 200,00 zł,

§ 4110 370,00 zł

§ 4120 53,00 zł

Zadania własne 22 591,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 940,00 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 1 940,00 zł,

§ 4240 1 820,00 zł.

§ 4300 120,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 761,00 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 761,00 zł,

§ 3240 19 761,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  790,00 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 790,00 zł,

§ 4210 790,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 100,00 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 100,00 zł,

§ 4300 100,00 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 890,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 890,00 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 890,00 zł,

§ 4810 890,00 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 242 505,69 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania zlecone o kwotę 220,804,69 zł,

- w rozdz. 1095 o kwotę 218 181,69 zł dotację celową na zwrot - w drugim

terminie płatności - części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 218 181,69 zł.

- w rozdz.75011 o kwotę 2 623 zł dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 2 623,00 zł

Zadania własne o kwotę 21 701,00 zł,

- w rozdz. 80195 o kwotę 1 820 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu

lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów polożonych

na terenach wiejskich 1 820,00 zł,

- w rozdz. 80195 o kwotę 120 zł dotację celową na sfinansowanie w ramach

wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopień awansu

zawodowego 120,00 zł.

- w rozdz. 85415 o kwotę 19 761 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (III transza) 19 761,00 zł.

II. Dokonano zmiejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 890,00 zł,

na następujące rozdziały

rozdz. 92195 o kwotę 790 zł

rozdz. 92605 o kwotę 100 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:08