Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 42/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 42/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 29 października 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 9 708 zł,

Zadania zlecone 7 458 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 458 zł,

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 7 458 zł,

§ 2010 7 458 zł.

Zadania własne 2 250 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 250 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 250 zł,

§ 2030 2 250 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 35 038 zł,

Zadania zlecone 8 858 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 858 zł,

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8 858 zł,

§ 3030 3 960 zł.

§ 4170 3 719 zł.

§ 4110 325 zł.

§ 4120 47 zł.

§ 4300 522 zł.

§ 4410 285 zł.

Zadania własne 26 180 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie  13 546 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 11 017 zł,

§ 4300 10 456 zł.

§ 6050 561 zł.

rozdz. 80110 Gimnazjum 279 zł,

§ 4300 15 zł

§ 4410 264 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 250 zł,

§ 4300 2 250 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 12 351 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 351 zł,

§ 4010 10 300 zł.

§ 4110 1 797 zł.

§ 4120 254 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 71 zł,

§ 4010 71 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 zł,

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 212 zł,

§ 6050 212 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 25 330 zł,

Zadania zlecone 1 400 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 400 zł,

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 1 400 zł,

§ 4210 1 400 zł.

Zadania własne 23 930 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 11 296 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 11 296 zł,

§ 4040 2 882 zł.

§ 4210 4 000 zł.

§ 4260 2 000 zł.

§ 4270 561 zł.

§ 4300 1 853 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 12 351 zł,

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowej 12 351 zł,

§ 3110 12 351 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 71 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 71 zł,

§ 4010 71 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 212 zł,

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 212 zł,

§ 4260 212 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 9 708 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania zlecone o kwotę 7 458 zł,

- w rozdz. 75108 o kwotę 7 458 zł dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Zadania własne o kwotę 2 250 zł,

- w rozdz. 80195 o kwotę 2 250 zł dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników III transza

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 25 330 zł,

w tym: rozdz. 75108 o kwotę 1 400 zł zwiększono i zmniejszono (zlecone)

rozdz. 80101 o kwotę 11 017 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 11 296 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80110 o kwotę 279 zł zwiększono (własne)

rozdz. 85215 o kwotę 12 351 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 85219 o kwotę 12 351 zł zwiększono (własne)

rozdz. 85401 o kwotę 71 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 90015 o kwotę 212 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:07