Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 39/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 39/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 28 września 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 123 052 zł,

Zadania zlecone 1 722 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 722 zł,

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 1 722 zł,

§ 2010 1 722 zł.

Zadania własne 121 330 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 250 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 250 zł,

§ 2030 2 250 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 27 843 zł,

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000 zł,

§ 2030 6 000 zł.

rozdz. 85295 Pozostała działalność 21 843 zł,

§ 2030 21 843 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 91 237 zł,

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 91 237 zł, 8 zł,

§ 2030 91 237 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 152 490 zł,

Zadania zlecone 1 722 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 722 zł,

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 1 722 zł,

§ 4210 1 722 zł.

Zadania własne 150 768 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 zł,

§ 4210 5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 11 500 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 11 500 zł,

§ 4350 2 000 zł,

§ 4420 500 zł,

§ 4430 2 000 zł,

§ 4700 2 000 zł,

§ 4750 5 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 701 zł,

rozdz.75403 Jednostki terenowe Policji 1 zł,

§ 4210 1 zł.

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 4 700 zł,

§ 4140 400 zł.

§ 4210 2 000 zł,

§ 4300 2 000 zł,

§ 4370 300 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 839 162 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 382 441 zł,

§ 3020 15 901 zł

§ 4010 230 248 zł.

§ 4110 32 457 zł.

§ 4120 4 587 zł.

§ 4210 8 382 zł.

§ 4240 1 587 zł.

§ 4260 59 919 zł

§ 4300 15 340 zł.

§ 4410 1 938 zł.

§ 4430 1 421 zł.

§ 4440 10 123 zł.

§ 4530 446 zł.

§ 4740 92 zł.

rozdz. 80110 Gimnazjum 441 135 zł,

§ 3020 27 622 zł

§ 4010 333 394 zł.

§ 4110 55 894 zł.

§ 4120 7 835 zł.

§ 4210 16 390 zł

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000 zł,

§ 4210 2 000 zł.

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 992 zł,

§ 4300 7 992 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność 5 594 zł,

§ 4300 2 250 zł

§ 4440 3 344 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 zł,

§ 4260 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 104 895 zł,

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 600 zł,

§ 3110 20 000 zl,

§ 4330 10 600 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 52 452 zł,

§ 4010 35 000 zł.

§ 4110 10 323 zł.

§ 4120 1 635 zł.

§ 4210 5 000 zł.

§ 4440 494 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 21 843 zł,

§ 3110 21 843 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 153 336 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 62 099 zł,

§ 3020 736 zł

§ 4010 27 145 zł.

§ 4110 4 418 zł.

§ 4120 592 zł.

§ 4210 2 386 zł.

§ 4220 25 217 zł

§ 4300 650 zł.

§ 4440 955 zł.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 91 237 zł, 8 zł,

§ 3240 91 237 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 1 996 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 1 996 zł,

§ 4210 1 696 zł.

§ 4260 300 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 678 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 430 zł ,

§ 4210 3 830 zł,

§ 4300 600 zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 25 248 zł,

§ 4170 15 052 zł,

§ 4178 1 330 zł.

§ 4179 520 zł.

§ 4210 3 000 zł.

§ 4300 5 180 zł.

§ 4378 75 zł.

§ 4379 25 zł.

§ 4748 50 zł.

§ 4749 16 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 1 029 438 zł,

Zadania własne 1 029 438 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000 zł,

§ 4170 4 000 zł.

§ 4300 1 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 11 500 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 11 500 zł,

§ 4110 11 500 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 701 zł,

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 4 701 zł,

§ 4210 1 zł.

§ 4270 4 700 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 4 696 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 696 zł,

§ 4810 4 696 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 836 912 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 314 147 zł,

§ 3020 15 901 zł

§ 4010 115 248 zł.

§ 4040 3 568 zł.

§ 4110 32 457 zł.

§ 4120 4 587 zł.

§ 4210 1 664 zł.

§ 4240 438 zł.

§ 4270 115 500 zł

§ 4300 12 950 zł.

§ 4410 1 054 zł.

§ 4430 211 zł.

§ 4440 10 123 zł.

§ 4530 446 zł.

rozdz. 80110 Gimnazjum 512 429 zł,

§ 3020 27 622 zł

§ 4010 352 784 zł.

§ 4040 2 742 zł

§ 4110 55 894 zł.

§ 4120 7 835 zł.

§ 4240 1 149 zł

§ 4260 59 627 zł

§ 4300 2 682 zł

§ 4410 884 zł

§ 4430 1 210 zł

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000 zł,

§ 4300 2 000 zł.

rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 992 zł,

§ 4300 4 992 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność 3 344 zł,

§ 4440 3 344 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 500 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 500 zł,

§ 4210 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 77 052 zł,

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowej 76 799 zł,

§ 3110 76 799 zł.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 253 zł,

§ 4040 100 zł.

§ 4270 153 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 099 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 62 099 zł,

§ 3020 736 zł

§ 4010 26 870 zł.

§ 4040 275 zł.

§ 4110 4 418 zł.

§ 4120 592 zł.

§ 4210 2 386 zł.

§ 4220 25 217 zł

§ 4300 650 zł.

§ 4440 955 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 300 zł,

§ 4270 300 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 678 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 430 zł ,

§ 4170 4 300 zł,

§ 4378 75 zł.

§ 4379 25 zł.

§ 4748 20 zł.

§ 4749 10 zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 22 248 zł,

§ 4210 12 968 zł.

§ 4308 6 100 zł.

§ 4309 2 100 zł.

§ 4418 260 zł.

§ 4419 80 zł.

§ 4438 555 zł.

§ 4439 185 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 123 052 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania zlecone o kwotę 1 722 zł,

- w rozdz. 75108 o kwotę 1 722 zł dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Zadania własne o kwotę 121 330 zł,

- w rozdz. 80195 o kwotę 2 250 zł dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników II transza

- w rozdz. 85119 o kwotę 6 000 zł dotację celową na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu ,

- w rozdz. 85295 o kwotę 21 843 zł dotację celową z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

- w rozdz. 85415 o kwotę 91 237 zł dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 1 024 742 zł,

w tym: rozdz. 70005 o kwotę 5 000 zł zwiększono i zmniejszono (zlecone)

rozdz. 75023 o kwotę 11 500 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75403 o kwotę 1 zł zwiększono (własne)

rozdz. 75412 o kwotę 4 700 zł zwiększono (własne)

rozdz. 75412 o kwotę 4 701 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 382 441 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80101 o kwotę 314 147 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80110 o kwotę 441 135 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80110 o kwotę 512 429 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80113 o kwotę 2 000 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 80146 o kwotę 7 992 zł zwiększono (własne)

rozdz. 80146 o kwotę 4 992 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 80195 o kwotę 3 344 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 85154 o kwotę 500 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 85214 o kwotę 30 600 zł zwiększono (własne)

rozdz. 85215 o kwotę 76 799 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 85219 o kwotę 46 452 zł zwiększono (własne)

rozdz. 85219 o kwotę 253 zł zmniejszono (własne)

rozdz. 85401 o kwotę 62 099 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 90095 o kwotę 300 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 92109 o kwotę 4 430 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 92195 o kwotę 22 248 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy w wysokości 4 696 zł,

w tym: rezerwa ogólna 200 zł i rezerwa celowa 4 496 zł.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:07