Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 26/07 w sprawie zmiany budżetu


ZARZĄDZENIE NR 26/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Pełczycach

z dnia 29 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007 zarządza się co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 4 380 zł,

Zadania zlecone 2 130 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 2 130 zł

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne 2 130 zł

§ 2010 2 130 zł

Zadania własne 2 250 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 250 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 250 zł,

§ 2030 2 250 zł.

§ 2.1. Wydatki zwiększa się o kwotę 17 940 zł,

Zadania zlecone 2 420 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 290zł, rozdz. 01095 Pozostała działalność 290 zł,

§ 4700 290 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2 130 zł,

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne 2 130 zł,

§ 4130 2 130 zł.

Zadania własne 15 520 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 4 200 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 4 200 zł,

§ 4280 200 zł,

§ 4400 3 000 zł,

§ 4420 1 000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 120 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 120 zł,

§ 4170 120 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 5 000 zł,

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8010 5 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 250 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 2 250 zł,

§ 4300 2 250 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 000 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000 zł, 650 zł,

§ 4400 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 300 zł,

rozdz. 85332 Wojewodzkie urzędy pracy 300 zł,

§ 4749 300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 650 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 650 zł,

§ 4210 650 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 13 560 zł,

Zadania zlecone 290 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 290zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 290 zł,

§ 4300 290 zł

Zadania własne 13 270 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 4 200 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 4 200 zł,

§ 4300 3 200 zł,

§ 4410 1 000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem 120 zł,

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 120 zł,

§ 4610 120 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 5 000 zł,

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 000 zł,

§ 4300 5 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 650 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 650 zł,

§ 4810 650 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 000 zł,

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 000 zł, 650 zł,

§ 4300 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej 300 zł,

rozdz. 85332 Wojewodzkie urzędy pracy 300 zł,

§ 4219 300 zł.

3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4 380 zł.

§ 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

I.W dochodach i wydatkach zwiększono:

Zadania zlecone o kwotę 2 130 zł,

- w rozdz. 85213 o kwotę 2 130 zł dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadania własne o kwotę 2 250 zł,

- w rozdz. 80195 o kwotę 2 250 zł dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników I transza

II. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 12 910 zł,

w tym: rozdz. 01095 o kwotę 290 zł zwiększono i zmniejszono (zlecone)

rozdz. 75023 o kwotę 4 200 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75647 o kwotę 120 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 75702 o kwotę 5 000 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 85154 o kwotę 3 000 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

rozdz. 85332 o kwotę 300 zł zwiększono i zmniejszono (własne)

III. Dokonano zmiejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 650 zł,

z przeznaczeniem dla RS Niesporowice 250 zł i RS Będargowo 400 zł

rozdz. 90095 o kwotę 650 zł.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2007 09:03