Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 19/07 w sprawie zmiany w budżecie


ZARZĄDZENIE NR 19/07

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie zmiany w budżecie

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami oraz § 11 pkt 3 uchwały Nr III /13 / 06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006r sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007

zarządza się, co następuje:

§ 1 1. Wydatki zwiększa się o kwotę 27 713 zł,

Zadania własne 27 713 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 950zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 950 zł,

§ 4520 950 zł

Dział 750 Administracja publiczna 3 124 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 000 zł

§ 4430 1 000 zł

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 124 zł

§ 4430 2 124 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 683 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 683 zł

§ 4040 83 zł

§ 4280 600 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 zł

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 300 zł

§ 4170 300 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 11 368 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 408 zł

§ 4210 200 zł

§ 4350 708 zł

§ 4370 3 000 zł

§ 4530 900 zł

§ 4740 600 zł

rozdz. 80103 Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych 142 zł

§ 4040 142 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 818 zł

§ 4370 3 000 zł

§ 4440 13 zł

§ 4740 800 zł

§ 4750 2 005 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 8 zł,

§ 4040 8 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 8 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 8 000 zł

§ 4170 5 000 zł

§ 4210 3 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 200 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 zł,

§ 4210 3 000 zł

rozdz. 92195 Pozostała działalność 200 zł

§ 4210 200 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 80 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80 zł,

§ 4300 80 zł

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 27 713 zł,

Zadania własne 27 713 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 950zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 950 zł,

§ 4300 950 zł

Dział 750 Administracja publiczna 3 000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 2 000 zł

§ 4300 2 000 zł

rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 000 zł

§ 4300 1 000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 683 zł

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 683 zł

§ 4110 83 zł

§ 4300 600 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 zł

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 300 zł

§ 4610 300 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 6 604 zł,

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 604 zł

§ 4810 6 604 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 11 168 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 5 208 zł

§ 4210 600 zł

§ 4300 4 608 zł

rozdz. 80103 Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych 142 zł

§ 4010 142 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 818 zł

§ 4040 5 zł

§ 4210 800 zł

§ 4300 5 013 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 8 zł,

§ 4010 8 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 5 000 zł,

rozdz. 90095 Pozostała działalność 5 000 zł

§ 4300 5 000 zł

3. Wydatki ogółem nie ulegają zmianie.

§ 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami w działach 21 109

w tym: rozdz. 70005 o kwotę 950 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75023 o kwotę 1 000 zł zwiększono

rozdz. 75023 o kwotę 2 000 zł zmniejszono

rozdz. 75095 o kwotę 2 000 zł zwiększono

rozdz. 75095 o kwotę 1 000 zł zmniejszono

rozdz. 75412 o kwotę  683 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 75647 o kwotę 300 zł, zwiększono i zmniejszono

rozdz. 80101 o kwotę 5 208 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 80103 o kwotę 142 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 80114 o kwotę 5 818 zł zwiększono i zmniejszono

rozdz. 85401 o kwotę 8 zł, zwiększono i zmniejszono

rozdz. 90095 o kwotę 5 000 zł zwiększono i zmniejszono

2. Dokonano zmiejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 400 zł i rezerwy celowej (rad sołeckich) w wysokości 6 204 zł łącznie o kwotę 6 604

rozdz. 75095 o kwotę 124 zł,

rozdz. 80101 o kwotę 200 zł,

rozdz.90095 o kwotę 3 000 zł,

rozdz.92109 o kwotę 3 000 zł,

rozdz. 92195 o kwotę 200 zł,

rozdz. 92605 o kwotę 80 zł,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 24-05-2007 19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2007 19:03