Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 15/2006 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych


ZARZĄDZENIE Nr 15/2006

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PEŁCZYCE

z dnia 12 kwietnia 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawydnia 13 września 1996 r.utrzymaniu czystościporządkugminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3§ 4 rozporządzenia ministra środowiskadnia 30 grudnia 2005 r.sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych.

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) zapewnić systematyczny odbiór i transport odpadów oraz dyspozycyjność i gotowość wykonania usług objętych zezwoleniem w miarę zaistniałych potrzeb w sposób zgodny z uchwałą Rady Miejskiej w Pełczycach Nr XXXV/187/06 z dnia 09 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pełczyce,

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające, co najmniej:

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnychurządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,których mowauchwale Rady Miejskiej w Pełczycach nr XXXV/187/06dnia 09 lutego 2006 r. sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pełczyce,

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie,tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Pełczyce (PGO),

5) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarównozabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodniezapisami PGO,

6) posiadać środki techniczne umożliwiające systematyczne mycie i odkażanie pojemników oraz innych urządzeń w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przy pomocy odpowiednich środków odkażających,

7) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciute dane naliczanie indywidualnych zniżekopłatach zgodniezapisami PGO,

8) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami,których mowa, sąszczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,których mowaust. 1 pkt 2, wrazich opisem technicznym.

§ 3

Wskazuje się składowisko odpadów Eko-Myśl” w miejscowości Dalsze jako jedno z miejsc unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pełczyce.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowepostaci bazy transportowej, wrazgarażami, miejscami postojowymipunktami myjni samochodowej,

2) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudnościdojazdem, zgodnietechnicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastrukturydnia 12 listopada 2002 r.sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.2002 r. Nr 193, poz.1617),

§ 5

Wskazuje się stację zlewną na oczyszczalni ścieków w Pełczycach jako jedno z miejsc zrzutu ścieków.

§ 6

Kalkulację górnych stawek za świadczenie usług należy przedstawić do 30 czerwca 2006 r.

§ 7

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez rozwieszeniemiejscach publicznych, położonych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce, oraz poprzez umieszczenieformie elektronicznej na stronie internetowej urzędu.

§ 8

Zarządzenie wchodziżyciedniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 27-04-2006 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2006 09:34