Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego


RRO.6220.06.2012 Pełczyce; 06 listopada 2012 r.

 

 

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z zm.) o wszczęciu w dniu 06 listopada 2012 r., postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kamila Lewickiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa biogazowi rolniczej o mocy elektrycznej do 1500 kW w granicach działki nr 8 obręb Będargowo”.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Niniejsza informacja zostaje podana stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pełczycach: www.bippelczyce.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach, Sołectwa Bedargowo.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Pełczycach pok. nr 12 w godz. od 715 - 1500 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. (957685048)

 

 

 

BURMISTRZ

dr Mirosław Kluk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 06-11-2012 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 06-11-2012 14:45