Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR VI/29/2011
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 21 czerwca 2011 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym              (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    68 602,44
w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1   68 602,44
     
   § 2. Wydatki zwiększa się o kwotę    100 814,44
w tym: zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2   100 814,44
     
   § 3.  Zmniejsza się przychody o kwotę    1 499 451,00
            § 903 1 499 451,00  
     
   § 4.  Zwiększa się przychody o kwotę    1 585 406,00
            § 931 1 585 406,00  
     
   § 5.  Zmniejsza się przychody o kwotę    662 901,00
            § 957 662 901,00  
     
   § 6.  Zwiększa się przychody o kwotę    662 901,00
            § 950 662 901,00  
     
   § 7.  Zwiększa się rozchody o kwotę    53 743,00
            § 962 53 743,00  
     
   § 8.W Uchwale Nr V/17/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu  § 3 otrzymuje brzmienie " Zmniejsza się przychody o kwotę 589 549,00 ;  § 903 -589 549,00".
     
   § 9.Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia                29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2011 - Załącznik Nr 3.
     
   § 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 11.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
     
     
     
     
Uzasadnienie:    
I. Dochody:    
1. W dochodach zwiększono:   56 000,00
w rozdz. 70005 zwiększono dochody z najmu dzierżawy majątku oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 17 000,00  
w rozdz. 75095 wpływy z odsetek i wpływy za media z budynek ZOZ w Pełczycach 9 000,00  
rozdz. 75616 wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00  
rozdz. 85212 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 10 000,00  
2. W dochodach i wydatkach zwiększono:   12 602,44
w rozdz. 80101 zwiększono środki dla ZS w Pełczycach na wydatki bieżące  204,00  
w rozdz. 80101 zwiększono środki dla SP w Będargowie na wydatki bieżące  1 598,44  
w rozdz. 80101 zwiększono środki dla SP w Chrapowie na wydatki bieżące  800,00  
w rozdz. 80195 zwiększono środki dla ZS w Lubianie na wydatki bieżące (II - miejsce - nagroda w konkursie naturalnej energii - Sp. Gaz System) 10 000,00  
II. Wydatki:    
1. W wydatkach zwiększono    800 348,00
w rozdz. 60014 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu." Zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku 712 000,00  
w rozdz. 63003 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Przystanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na szlakach wodnych w regionach Recknitz-Trebeltal (powiat Nordvorpommern) oraz Gmina Pełczyce (woj. zachodniopomorskie)" 41 212,00  
w rozdz. 85395 wydatki bieżące związane z projektem realizowanym w M-GOPS w Pełczycach - Kapitał ludzki 17 136,00  
w rozdz. 92195 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Rewitalizacja Gminy Pełczyce" wydatki związane z dokumentacją i wnioskiem do RPO w szczecinie 30 000,00  
2. W wydatkach zmniejszono    712 136,00
w rozdz. 60014 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2214Z Pełczyce - Jarosławsko - granica powiatu." Zmiana klasyfikacji paragrafu wydatku 675 000,00  
w rozdz. 75023 wydatki bieżące  20 000,00  
w rozdz. 85214 wydatki bieżące na świadczenia społeczne 17 136,00  
III. Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie z kwoty               3 610 451 zł do kwoty 2 111 000 zł. 1 499 451,00
IV. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji z kwoty 2 214 594 zł do kwoty                     3 800 000 zł 1 585 406,00
V. Zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  662 901,00
VI. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków 662 901,00
VII. Zwiększa się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek 53 743,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 11-07-2011 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-07-2011 11:25