Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 16 września 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymm(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   §  1. Dochody zwiększa się o kwotę    236 638,00
w tym: zadania własne   236 638,00
Dział 758 Różne rozliczenia   60 038,00
rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst   60 038,00
§ 2820 60 038,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   176 600,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   135 000,00
§ 6280 135 000,00  
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami   41 600,00
§ 6280 41 600,00  
     
1.2. Dochody zmniejsza się o kwotę    2 176 600,00
w tym: zadania własne   2 176 600,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   2 000 000,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013   2 000 000,00
§ 6207 2 000 000,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   176 600,00
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód   135 000,00
§ 6260 135 000,00  
rozdz. 90002 Gospodarka odpadami   41 600,00
§ 6260 41 600,00  
     
1.3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę    1 939 962,00
     
   § 2.1.Wydatki zwiększa się o kwotę    37 247,00
w tym: zadania własne   37 247,00
Dział 600 Transport i łączność   7 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   7 000,00
§ 6050 7 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   18 100,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   18 100,00
§ 6050 18 100,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   8 397,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   8 397,00
§ 4210 397,00  
§ 6050 8 000,00  
     
     
     
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3 750,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 750,00
§ 4170 150,00  
§ 4260 1 600,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   2 000,00
§ 4210 2 000,00  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę    110 147,00
w tym: zadania własne   110 147,00
Dział 600 Transport i łączność   1 450,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   1 450,00
§ 6050 1 450,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   7 400,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   7 400,00
§ 4210 7 400,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   101 297,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   1 147,00
§ 4210 1 147,00  
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   100 000,00
§ 2720 100 000,00  
rozdz. 92195 Pozostała działalność   150,00
§ 4210 150,00  
     
2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę    72 900,00
     
     
   § 3.  Zmniejsza się przychody o kwotę    132 938,00
            § 952 132 938,00  
     
   § 4. Zwiększa się przychody o kwotę    2 000 000,00
            § 931 2 000 000,00  
     
   § 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.
     
   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
     
     
     
Uzasadnienie:    
I. Dochody.    
1. W dochodach zwiększono:   1 939 962,00
w rozdz. 75801 rezerwa części subwencji oświatowej 60 038,00  
2. W dochodach zmniejszono:    
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na wodociąg 2 000 000,00  
3. W dochodach zwiększono i zmniejszono    176 600,00
w rozdz. 90001 i 90002 zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej  176 600,00  
II. Wydatki    
1. W wydatkach zwiększono    37 247,00
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Położenie polbruku przy Miejsko - Gminnym Przedszkolu w Pełczycach" 7 000,00  
w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Utworzenie placu zabaw dla ZS w Lubianie" 18 100,00  
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa deptaku rekreacyjnego w Boguszynach". 8 000,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 397,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 1 750,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące urzędu związane z organizacją imprez (Święto tataraku i dożynki) 2 000,00  
2. W wydatkach zmniejszono    110 147,00
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Położenie polbruku na wjeździe do cmentarza w Chrapowie" 1 450,00  
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 7 400,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 1 147,00  
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.:    
„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie" 100 000,00  
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego 150,00  
III. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów  z kwoty 1 504 567 zł  do kwoty 1 371 629 zł. 132 938,00
IV. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obligacji z kwoty 5 000 000 zł  do kwoty 7 000 000 zł. 2 000 000,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-03-2011 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 09:59