Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR IV/14/11
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 28 stycznia 2011 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:
     
   § 1.1.Wydatki zwiększa się o kwotę    3 306 000,00
w tym: zadania własne   3 306 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo   1 457 243,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   1 457 243,00
§ 6057 884 500,00  
§ 6059 572 743,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   1 683 000,00
rozdz. 80104 Przedszkola   1 683 000,00
§ 6050 1 683 000,00  
Dział 851 Ochrona zdrowia   65 757,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   65 757,00
§ 2820 50 000,00  
§ 4210 15 757,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   10 000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   10 000,00
§ 6050 10 000,00  
Dział 926 Kultura fizyczna   90 000,00
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   90 000,00
§ 2820 90 000,00  
     
1.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę    150 000,00
w tym: zadania własne   150 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia   50 000,00
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   50 000,00
§ 4210 20 000,00  
§ 4300 30 000,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   10 000,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   10 000,00
§ 4270 10 000,00  
Dział 926 Kultura fizyczna   90 000,00
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   90 000,00
§ 4300 90 000,00  
     
1.3. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę    3 156 000,00
     
   § 2.  Zwiększa się przychody o kwotę    1 046 116,00
            § 903 1 046 116,00  
     
   § 3.  Zwiększa się przychody o kwotę    535 782,00
            § 951 535 782,00  
     
   § 4.  Zwiększa się przychody o kwotę    2 213 544,00
            § 952 2 213 544,00  
     
   § 5.  Zwiększa się rozchody o kwotę    639 442,00
            § 963 639 442,00  
     
     
   § 6. W Uchwale Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2011 - § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1)  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 500 000 zł
   § 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia  29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2011  - Załącznik Nr 1.
   § 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr III/8/10 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia  29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2011 - Załącznik Nr 2.
     
   § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.    
     
   § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
     
     
Uzasadnienie:    
I. Wydatki    
1. W wydatkach zwiększono    3 306 000,00
w rozdz. 01010 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Lubiana, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno, budowa ujęcia uzdatniania wody w m. Lubiana" 1 438 703,00  
w rozdz. 01010 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Łyskowo, Sarnik, Niesporowice, Przekolno, Będargowo, Będargowiec i Jarosławsko oraz budowa studni głębinowej w miejscowości Pełczyce" 8 540  
w rozdz. 01010 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno" 10 000  
w rozdz. 80104 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Budowa Miejsko-Gminnego Przedszkola  w Pełczycach" 1 683 000,00  
w rozdz. 85154 wydatki bieżące związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych (środki przechodzące z roku 2010 - 15 757 zł oraz zmiana klasyfikacji dotacji dla stowarzyszeń - 50 000 zł) 65 757  
w rozdz. 92109 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne pn.:    
"Ocieplenie świetlicy w Jarosławsku" 10 000,00  
w rozdz. 92605 wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną (zmiana klasyfikacji dotacji dla stowarzyszeń) 90 000,00  
2. W wydatkach zmniejszono    150 000,00
w rozdz. 85154 wydatki bieżące związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych (zmiana klasyfikacji dotacji dla stowarzyszeń) 50 000,00  
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego (zadanie realizowane jako inwestycja) 10 000,00  
w rozdz. 92605 wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną (zmiana klasyfikacji dotacji dla stowarzyszeń) 90 000,00  
III. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie z kwoty 3 153 884 zł do kwoty 4 200 000 zł. 1 046 116,00
IV. Zwiększa się przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z kwoty 30 000 zł do kwoty 565 782 zł. 535 782,00
V. Zwiększa się przychody z tytułu kredytów  2 213 544,00
VI. Zwiększa się rozchody z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie z kwoty 3 568 442 zł do kwoty 4 207 884 zł. 639 442,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 11-02-2011 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Kasprzak 11-02-2011 10:05