Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 58/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 58/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 30 września 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje:
     
     § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    702,00
w tym: zadania zlecone   702,00
Dział 750 Administracja publiczna   702,00
rozdz. 75056 Spis powszechny i inne   702,00
§ 2010 702,00  
     
    § 1. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    116 203,78
w tym: zadania zlecone   2 195,10
Dział 750 Administracja publiczna   702,00
rozdz. 75056 Spis powrzechny i inne   702,00
§ 4170 702,00  
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   1 493,10
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP   1 493,10
§ 3030 151,00  
§ 4110 193,33  
§ 4120 31,14  
§ 4170 948,00  
§ 4370 100,00  
§ 4740 69,63  
     
w tym:  zadania własne   114 008,68
Dział 700 Gopodarka mieszkaniowa   1 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   1 000,00
§ 4610 1 000,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5 314,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 314,00
§ 4210 5 314,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   200,00
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   200,00
§ 4610 200,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   101 095,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   7 655,00
§ 4210 1 300,00  
§ 4270 3 840,00  
§ 4280 430,00  
§ 4350 700,00  
§ 4430 158,00  
§ 4700 130,00  
§ 4750 1 097,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   640,00
§ 4280 640,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   92 100,00
§ 4017 62 415,00  
§ 4019 11 015,00  
§ 4170 11 000,00  
§ 4217 1 437,00  
§ 4219 253,00  
§ 4247 3 247,00  
§ 4249 573,00  
§ 4307 1 836,00  
§ 4309 324,00  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   700,00
§ 4270 700,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   542,63
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   105,00
§ 4280 105,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   437,63
§ 4173 326,63  
§ 4283 50,00  
§ 4753 61,00  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   1 082,05
rozdz. 85395 Pozostała działalność   1 082,05
§ 4177 472,34  
§ 4179 27,66  
§ 4747 12,34  
§ 4749 0,71  
§ 4757 537,52  
§ 4759 31,48  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   495,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów   495,00
§ 3240 495,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   3 600,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność   3 600,00
§ 4110 200,00  
§ 4210 3 327,00  
§ 4280 73,00  
     
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   680,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność   680,00
§ 4300 680,00  
     
     
1.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę   115 501,78
w tym: zadania zlecone   1 493,10
     
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   1 493,10
rozdz. 75107 Wybory na prezydenta RP   1 493,10
§ 4300 1 360,00  
§ 4410 133,10  
     
w tym: zadania własne   114 008,68
Dział 700 Gopodarka mieszkaniowa   1 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   1 000,00
§ 4300 275,72  
§ 4430 500,00  
§ 4520 224,28  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   5 314,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   5 314,00
§ 4270 5 000,00  
§ 4410 314,00  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   200,00
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   200,00
§ 4610 200,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   101 095,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   4 815,00
§ 4240 1 300,00  
§ 4300 258,00  
§ 4350 630,00  
§ 4430 2 627,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   640,00
§ 4300 640,00  
rozdz. 80110 Gimnazja   92 100,00
§ 4010 11 000,00  
§ 4117 31 195,00  
§ 4119 5 505,00  
§ 4127 170,00  
§ 4129 30,00  
§ 4177 31 042,00  
§ 4179 5 478,00  
§ 4377 9,00  
§ 4379 1,00  
§ 4747 145,00  
§ 4749 25,00  
§ 4757 6 375,00  
§ 4759 1 125,00  
     
rozdz. 80195 Pozostała działalność   3 540,00
§ 4270 3 540,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   542,63
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej   105,00
§ 4350 105,00  
rozdz. 85295 Pozostała działalność   437,63
§ 4113 26,63  
§ 4213 17,06  
§ 4303 393,94  
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   1 082,05
rozdz. 85395 Pozostała działalność   1 082,05
§ 4307 472,34  
§ 4309 27,66  
§ 4217 549,86  
§ 4219 32,19  
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   495,00
rozdz. 85401 Świetlice szkolne   495,00
§ 3020 495,00  
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   3 600,00
rozdz. 90002 Gopodarka odpadami   2 300,00
§ 6050 2 300,00  
rozdz. 90095 Pozostała działalność   1 300,00
§ 4120 1 300,00  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   680,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność   680,00
§ 4210 680,00  
     
     
    § 2. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zwiększono :   702,00
w rozdz. 75056 dotację na aktualizację wykazów gospodarstw ronych związaną z powrzechnym spisem rolnym 702  
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  115 501,78 115 501,78
w rozdz. 75107 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę 1 493,10 1 493,10
w rozdz. 70005 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 000,00 1 000,00
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5 314,00 5 314,00
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200,00 200,00
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 7 655,00 4 815,00
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 640,00 640,00
w rozdz. 80110 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 92 100,00 92 100,00
w rozdz. 80148 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 700,00 0,00
w rozdz. 80195 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 0,00 3 540,00
w rozdz. 85219 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  105,00 105,00
w rozdz. 85295 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  437,63 437,63
w rozdz. 85395 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  1 082,05 1 082,05
w rozdz. 85401 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę    495,00
w rozdz. 85415 zwiększono wydatki bieżące o kwotę  495,00  
w rozdz. 90002 zmniejszono wydatki majątkowe na zadanie pn.: 0,00 2 300,00
"Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce"    
w rozdz. 90095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  3 600,00 1 300,00
w rozdz. 92195 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  680,00 680,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 18-11-2010 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 09:16