Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 33/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu

ZARZĄDZENIE NR 33/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 14 czerwca 2010 r.
     
w sprawie zmiany budżetu.
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się,co następuje:
     
     § 1. Dochody zwiększa się o kwotę    3 420,00
w tym: zadania zlecone   3 420,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   3 420,00
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   3 420,00
§ 2010 3 420,00  
     
    § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    32 902,75
w tym: zadania zlecone   5 573,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   5 573,00
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   5 573,00
§ 3030 3 720,00  
§ 4110 165,00  
§ 4120 27,00  
§ 4170 1 451,00  
§ 4410 210,00  
     
w tym: zadania własne   27 329,75
Dział 600 Transport i łączność   1 500,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   1 500,00
§ 4300 1 500,00  
Dział 750 Administracja publiczna   6 266,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   3 000,00
§ 4750 3 000,00  
rozdz. 75095 Pozostała działalność   3 266,00
§ 4430 3 266,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   3 000,00
§ 4260 3 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   9 220,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   8 050,00
§ 4170 1 050,00  
§ 4260 7 000,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   1 170,00
§ 4210 1 000,00  
§ 4700 170,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   343,75
rozdz. 85295 Pozostała działalność   343,75
§ 4113 32,38  
§ 4123 6,81  
§ 4213 11,47  
§ 4303 293,09  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   5 000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność   5 000,00
§ 4300 5 000,00  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   2 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   2 000,00
§ 4260 2 000,00  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę   29 482,75
w tym: zadania zlecone   2 153,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   2 153,00
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   2 153,00
§ 4210 1 905,00  
§ 4400 248,00  
w tym: zadania własne   27 329,75
Dział 600 Transport i łączność   1 500,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne   1 500,00
§ 4430 1 500,00  
Dział 750 Administracja publiczna   6 266,00
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   6 266,00
§ 4110 6 266,00  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   3 000,00
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   3 000,00
§ 4400 3 000,00  
Dział 758 Różne rozliczenia   5 000,00
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   5 000,00
§ 4810 5 000,00  
Dział 801 Oświata i wychowanie   9 220,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   8 050,00
§ 4010 8 050,00  
rozdz. 80104 Przedszkola   1 170,00
§ 4300 1 170,00  
Dział 852 Pomoc społeczna   343,75
rozdz. 85295 Pozostała działalność   343,75
§ 4173 60,00  
§ 4223 22,22  
§ 4303 261,52  
§ 4753 0,01  
Dział 926 Kultura fizyczna i sport   2 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe   2 000,00
§ 4210 2 000,00  
   
    § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
     
Uzasadnienie:    
I. W dochodach i wydatkach zadania zlecone zwiększono o kwotę    3 420,00
w rozdz.  75107 dotację celową na sfinansowanie zadań zleconych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 420,00  
II. W wydatkach zadania zlecone zwiększono i zmniejszono o kwotę  2 153,00  
III. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  27 329,75 22 329,75
w rozdz. 60016 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 500,00 1 500,00
w rozdz. 75023  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 6 266,00
w rozdz. 75095  zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 266,00  
w rozdz. 75412  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 3 000,00
w rozdz. 80101  zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 8 050,00 8 050,00
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  1 170,00 1 170,00
w rozdz. 85295 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  343,75 343,75
w rozdz. 92195 zwiększono wydatki bieżące o kwotę  5 000,00  
w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  2 000,00 2 000,00
IV. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości                                             5 000,00  
w rozdz. 92195 § 4210 5 000,00  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 17-06-2010 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2010 12:36