Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 27/10 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 27/10
BURMISTRZA PEŁCZYC
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
   
w sprawie zmiany budżetu.
     
               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach  z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje:
     
    § 1. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę    254 530
Zadania własne   254 530
Dział 750 Administracja publiczna   200
rozdz. 75095 Pozostała działalność   200
§ 4300 200  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   85
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   85
§ 4040 85  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   705
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   705
§ 4110 605  
§ 4120 100  
Dział 801 Oświata i wychowanie   124 440
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   123 440
§ 4040 171  
§ 4210 3 194  
§ 6050 120 075  
rozdz. 80104 Przedszkola   250
§ 4040 250  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   350
§ 4170 350  
rozdz. 80195 Pozostała działalność   400
§ 4210 400  
Dział 851 Ochrona zdrowia    1 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   1 000
§ 4270 1 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   12 000
rozdz. 85295 Pozostała działalność   12 000
§ 4113 260  
§ 4123 40  
§ 4173 2 900  
§ 4213 4 300  
§ 4223 1 500  
§ 4303 3 000  
Dział 900 Gospodarka komunlana i ochrona środowiska   116 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic   116 000
§ 4270 116 000  
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   100
rozdz. 92195 Pozostała działalność   100
§ 4300 100  
     
2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę   254 530
Zadania własne   254 530
Dział 750 Administracja publiczna   200
rozdz. 75095 Pozostała działalność   200
§ 4210 200  
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   85
rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne   85
§ 4010 85  
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   705
rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   705
§ 4100 705  
Dział 758 Różne rozliczenia   500
rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe   500
§ 4810 500  
Dział 801 Oświata i wychowanie   124 040
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   123 440
§ 4010 171  
§ 4270 123 269  
rozdz. 80104 Przedszkola   250
§ 4210 250  
rozdz. 80148 Stołówki szkolne   350
§ 4010 350  
Dział 851 Ochrona zdrowia    1 000
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   1 000
§ 4300 1 000  
Dział 852 Pomoc społeczna   12 000
rozdz. 85295 Pozostała działalność   12 000
§ 4303 12 000  
Dział 900 Gospodarka komunlana i ochrona środowiska   116 000
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic   116 000
§ 4700 116 000  
     
    § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.
     
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.      
Uzasadnienie:    
I. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami  254 030 254 030
w rozdz. 75095 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 200 200
w rozdz. 75412 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 85 85
w rozdz. 75647 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 705 705
w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 123 440 123 440
w rozdz. 80104 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 250 250
w rozdz. 80148 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 350 350
w rozdz. 85154 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  1 000 1 000
w rozdz. 85295 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  12 000 12 000
w rozdz. 90015 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę  116 000 116 000
II. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości                                             500  
w rozdz. 80195 § 4210 400  
w rozdz. 92195 § 4300 100  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 04-05-2010 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 04-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2010 12:22