Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 12/10 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 12/10

BURMISTRZA PEŁCZYC

z dnia 05 marca 2010 r.

 

 

 

w sprawie zmiany budżetu.

 

 

 

               Na podstawie art. § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach                 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010r., zarządza się, co następuje:

 

     § 1.  Dochody zwiększa się o kwotę

 

152 628,00

Zadania własne

 

152 628,00

Dział 852 Pomoc społeczna

 

152 628,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

1 000,00

§ 2030

1 000,00

 

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2 000,00

§ 2030

2 000,00

 

rozdz. 85295 Pozostała działalność

 

149 628,00

§ 2030

149 628,00

 

 

 

 

     § 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę

 

309 328,00

Zadania własne

 

309 328,00

Dział 750 Administracja publiczna

 

1 600,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

1 600,00

§ 6060

1 600,00

 

Dział 801  Oświata i wychowanie

 

150 000,00

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

 

150 000,00

§ 4270

150 000,00

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

152 628,00

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

 

1 000,00

§ 4130

1 000,00

 

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2 000,00

§ 4010

2 000,00

 

rozdz. 85295 Pozostała działalność

 

149 628,00

§ 3110

149 628,00

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

700,00

rozdz. 92195 Pozostała działalność

 

700,00

§ 4210

700,00

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

4 400,00

rozdz. 92605 Pozostała działalność

 

4 400,00

§ 4210

4 400,00

 

 

 

 

2.2. Wydatki zmniejsza się o kwotę

 

156 700,00

Zadania własne

 

156 700,00

Dział 750 Administracja publiczna

 

1 600,00

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

1 600,00

§ 4750

1 600,00

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

700,00

rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe

 

700,00

§ 4810

700,00

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

150 000,00

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

 

150 000,00

§ 6050

150 000,00

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

4 400,00

rozdz. 92605 Pozostała działalność

 

4 400,00

§ 4300

4 400,00

 

 

 

 

2.3.  Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę

 

152 628,00

 

 

 

    § 3. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z wyżej wymienionych paragrafów.

 

 

 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

I. W dochodach i wydatkach zadania własne zwiększono o kwotę

 

152 628,00

w rozdz.  85213, 85219 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3 000,00

 

w rozdz.  85295 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

149 628,00

 

II. W wydatkach dokonano zmiany między rozdziałami w kwotach

156 700,00

156 700,00

w rozdz. 75023 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące

1 600,00

1 600,00

w rozdz. 80101 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące

150 000,00

150 000,00

w rozdz. 92195 zwiększono  wydatki bieżące

700,00

 

w rozdz. 92601 zwiększono i zmniejszono wydatki bieżące

4 400,00

4 400,00

III. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości                                           

w rozdz. 92195 § 4210

 

700,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 05-03-2010 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Kasprzak 05-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2010 13:22