Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-19 17:00:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-19 10:13:38
Magda Symela 2021-02-18 12:10:34
Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 57/54 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-17 21:52:13
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lutego 2021 r. o numerach i granicach okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:32:33
Zarządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających. Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:28:37
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach- Okręg Nr 13 (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:20:49
Magda Symela 2021-02-17 12:30:32
Magda Symela 2021-02-17 10:12:28
Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach o nr ewid.: 49/12, 49/16 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-02-15 16:59:37
ZARZĄDZENIE NR 18.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2021-02-15 16:57:29
ZARZĄDZENIE NR 16.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:50:00
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:49:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 536 i części działek o nr ewid.: 557, 14/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:46:23
Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2021-02-12 13:59:24
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 76/27 położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-10 23:00:37
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 11:59:34
Rewizyjna Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:41
Budżetu i Finansów Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:39
Sportu, Turystyki i Ochrony Środowiska Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:32
Rolnictwa Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:29
Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:26
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:13
Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:10
Rada Miejska 2018-2023 Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 08:59:23
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 08:51:26
Magda Symela 2021-02-09 15:53:36
Magda Symela 2021-02-09 15:53:18
Magda Symela 2021-02-09 15:52:42
Magda Symela 2021-02-09 15:52:24
Magda Symela 2021-02-09 15:50:50
Magda Symela 2021-02-09 15:50:22
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Agnieszka Chlebowska 2021-02-09 15:39:41
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-02-09 13:34:59
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-02-09 13:34:13
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-02-09 13:33:52
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-02-09 10:26:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie oraz adaptacji części budynku na budynek świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obr. Lubianka, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-02-08 17:41:20
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-07 06:36:23
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 05.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie zespołu elektroenergetycznych linii SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie działki nr 164/1 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-02-07 06:35:32