Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie z dnia 07.02.2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-02-08 11:23:32
ZARZĄDZENIE NR 7.2023 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:31:38
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t. j. z 2009 r. Dz.U. Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza czwarty przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:29:50
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t. j. z 2009 r. Dz.U. Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza czwarty przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:28:38
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t. j. z 2009 r. Dz.U. Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza czwarty przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:27:39
Zarządzenie Nr 7.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:07:33
ZARZĄDZENIE NR 6.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:03:51
ZARZĄDZENIE NR 5.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-02-02 08:03:35
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Maciej Krzyśko 2023-02-01 20:39:13
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRCACY GMINY PEŁCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022 Agnieszka Chlebowska 2023-02-01 14:17:00
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRCACY GMINY PEŁCZYCE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022 Agnieszka Chlebowska 2023-02-01 14:11:44
ZARZĄDZENIE NR 121.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Agnieszka Chlebowska 2023-02-01 12:10:54
ZARZĄDZENIE NR 120.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-02-01 12:10:06
ZARZĄDZENIE NR 119.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-02-01 12:09:14
RIP.271.1.2023 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722396 Elżbieta Kozioł 2023-01-31 16:00:27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-01-31 13:15:27
Zarządzenie Nr 4.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2023-01-30 14:28:45
Obwieszczenie o wydanej decyzji Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:16:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:15:35
Obwieszczenie o wydanej decyzji - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:15:30
Wykaz zgromadzeń - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-01-26 11:15:07
Zgromadzenia (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-01-26 11:13:02
Zarządzenie Nr 3.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Agnieszka Chlebowska 2023-01-25 12:47:38
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2022r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 17:33:29
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 09:34:48
Opinia RIO o prawidłowości planowego długu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 09:34:15
Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-01-23 18:32:21
Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok Elżbieta Kozioł 2023-01-20 14:58:47
Burmistrz Pełczyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2023-01-20 14:11:57
Burmistrz Pełczyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2023-01-20 14:10:46
Ogłoszenie ws. możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej Maciej Krzyśko 2023-01-19 20:39:11
Zarządzenie Nr 2.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/ 2024, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:16:27
ZARZĄDZENIE NR 1.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:10:32
ZARZĄDZENIA 2023 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:48
ZARZĄDZENIE NR 118.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:06
ZARZĄDZENIE NR 117.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:17:16
Z116 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:16:27
Ogłoszenie z otwarcia oraz z wyboru oferty w postępowaniu nr RIP.215.16.2023 na ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? Elżbieta Kozioł 2023-01-17 15:18:03
Studium uwarunkowań - Projekt 2 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:58
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:37