Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2022-05-18 09:26:10
Ogłoszenie konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrapowie Agnieszka Chlebowska 2022-05-18 09:25:22
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2022-05-18 09:24:31
Zarządzenie Nr 49.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 maja 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-05-18 09:18:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Elżbieta Kozioł 2022-05-17 12:06:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-16 12:38:32
Zarządzenie Nr 52.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:55:56
Zarządzenie Nr 51.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:54:47
Zarządzenie Nr 50.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:52:55
Zapytanie ofertowe RIP.215.83.2022 na ?Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowalnych będących w zasobie Gminy Pełczyce? Elżbieta Kozioł 2022-05-12 12:22:46
Informacja o unieważnieniu postępowania RIP.215.62.2022. Elżbieta Kozioł 2022-05-12 12:20:13
IP.271.11.2022 Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/611423 Elżbieta Kozioł 2022-05-11 18:29:01
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-10 12:33:16
Gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:21:24
Gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:21:01
Urząd Miejski Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:20:00
ZGKiM Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:19:11
Sprawozdania finansowe Gminy Pełczyce za 2021 r. i jej jednostek podległych, które nie posiadają BIP. Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:15:44
Ogłoszenie z otwarcia ofert Maciej Krzyśko 2022-05-08 10:19:10
Informacja z otwarcia ofert "Wykonanie rocznych przeglądów obiektów" RIP.215.62.2022 Elżbieta Kozioł 2022-05-06 14:43:17
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 10:39:39
Zarządzenie Nr 48.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:09:49
Zarządzenie Nr 47.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:08:41
Zarządzenie Nr 46.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:08:06
Sprawozdania za I kwartał 2022r. Maciej Krzyśko 2022-05-05 13:24:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach miasta Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-05 13:18:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-04 14:13:45
Ogłoszenie z otwarcia oraz wyboru oferty. Maciej Krzyśko 2022-04-29 14:33:07
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2021 r. Maciej Krzyśko 2022-04-28 16:16:59
ZARZĄDZENIE NR 45.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-28 08:58:37
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:50:07
Wykaz nieruchomości Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:40:24
Protokół odbioru Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:40
Wzór umowy Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:13
Wzór formularza ofertowego Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:38:39
Zapytanie ofertowe Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:37:51
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:45
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:35:25
RIP.271.10.2022 Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, przebudowa ul. Wiejskiej (nr 676521Z) oraz ul. Krzywej w Pełczycach - w ramach inwestycji: Rozwój sieci dróg gminnych ... - Polski Ład, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606007 ) Elżbieta Kozioł 2022-04-27 14:24:31