Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 109.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-12-01 10:28:51
Zarządzenie Nr 108.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Agnieszka Chlebowska 2022-12-01 10:28:38
OGŁOSZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-12-01 10:09:33
O B W I E S Z C Z E N I E o korekcie złożonego przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.5A.2022 Maciej Krzyśko 2022-11-28 14:17:45
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie zawiadamia o przedłużeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego do dnia 8 grudnia 2022 r. włącznie Maciej Krzyśko 2022-11-23 23:21:22
RIP.271.22.2022 "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce? w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ? edycja druga, https://platformazakupowa.pl/transakcja/690244 Elżbieta Kozioł 2022-11-15 16:45:46
Projekt budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023 Maciej Krzyśko 2022-11-15 12:29:57
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023-2036 Maciej Krzyśko 2022-11-15 12:29:02
Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Maciej Krzyśko 2022-11-15 12:26:16
Obwieszczenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Maciej Krzyśko 2022-11-15 12:23:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie tężni solankowej (altany) na części działki o nr ewid. 46/2 w Pełczycach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 260, 259, 258 i 23/4 obr Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-11-15 12:13:06
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach: Maciej Krzyśko 2022-11-14 16:44:54
Zarządzenie Nr 107.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-11-14 14:10:53
ZARZĄDZENIE NR 106.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2022-11-14 09:27:35
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Maciej Krzyśko 2022-11-10 16:45:10
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Maciej Krzyśko 2022-11-10 16:44:52
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Maciej Krzyśko 2022-11-10 16:43:39
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Maciej Krzyśko 2022-11-10 16:39:43
ZARZĄDZENIE NR 105.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-11-10 11:04:34
ZARZĄDZENIE NR 104.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-11-10 11:03:44
ZARZĄDZENIE NR 103.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-11-10 11:02:47
ZARZĄDZENIE NR 102.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72.2019 Burmistrza Pełczyce z dnia 28 października 2019 r. w sprawie środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad przydziału napojów oraz refundacji części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-11-10 11:01:49
ZARZĄDZENIE NR 99.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-11-10 10:44:44
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 186/7 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-11-07 16:37:36
ROZPORZĄDZENIE NR 16/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Krzyśko 2022-11-05 09:17:21
Sprawozdania za III kwartał 2022r. Maciej Krzyśko 2022-11-04 19:25:27
Dane teleadresowe Maciej Krzyśko 2022-10-28 15:09:30
Aktualizacja planu postępowań nr 13 Elżbieta Kozioł 2022-10-28 14:15:11
Zarządzenie Nr 100.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-10-27 18:26:58
Zarządzenie Nr 101.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2022r. w sprawie wynajmu nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-10-27 18:26:23
Zarządzenie Nr 100.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-10-27 18:24:07
ZARZĄDZENIE NR 99.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-10-27 18:21:41
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dn. 27.10.2022 r. w sprawie polowań zbiorowych. Maciej Krzyśko 2022-10-27 18:14:59
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 20 października 2022 Maciej Krzyśko 2022-10-26 21:17:45
ZARZĄDZENIE NR 96.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Agnieszka Chlebowska 2022-10-26 10:39:12
ZARZĄDZENIE NR 91.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-26 10:33:33
ZARZĄDZENIE NR 92.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-26 10:31:21
ZARZĄDZENIE NR 95.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-26 10:30:37
ZARZĄDZENIE NR 98.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-26 09:29:12
Burmistrz Pełczyc Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:25:43