Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
aktualizacja planu postępowań 09.08.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-12 08:01:43
ZARZĄDZENIE NR 56.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2022. Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:42
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:03
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:59:28
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:58:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i częściowej rozbiórce byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:57:42
Burmistrz Pełczyc informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-08-10 15:40:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:23:08
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:20:52
Zarządzenie Nr 55.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:19:01
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:29
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:17
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:17:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:49
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:27
protokół z otwarcia i unieważnienia post. RIP.215.89.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-05 14:57:03
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Krzyśko 2021-08-04 09:14:11
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-28 14:28:31
RIP.271.8.2021 Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pełczyce oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych z PSZOK, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/483160 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:16:25
OSP.271.1.2021 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie - strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e4a1b6d-583b-479d-af65-659f7426f5f9 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:13:57
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-27 14:23:20
Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-27 14:02:24
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RIP.215.86.2021 Elżbieta Kozioł 2021-07-26 14:33:43
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:50
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:36
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:30
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:10
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:34
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:28
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:21
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:05
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:54
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:45
ZARZĄDZENIE NR 43.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:33
Zarządzenie Nr 44.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:22
ZARZĄDZENIE NR 49.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:13
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:03
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:37:41
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:36:37
Zarządzenie Nr 48.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:34:54