Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 2.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/ 2024, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:16:27
ZARZĄDZENIE NR 1.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:10:32
ZARZĄDZENIA 2023 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:48
ZARZĄDZENIE NR 118.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:06
ZARZĄDZENIE NR 117.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:17:16
Z116 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:16:27
Ogłoszenie z otwarcia oraz z wyboru oferty w postępowaniu nr RIP.215.16.2023 na ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? Elżbieta Kozioł 2023-01-17 15:18:03
Studium uwarunkowań - Projekt 2 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:58
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:37
Studium uwarunkowań - Projekt 2 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:03
f - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:27:29
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:27:15
f - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:26:59
0 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 08:09:09
0 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:40:41
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:40:06
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce (zakładka menu) Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:38:01
Odp. na pytania w postępowaniu RIP.215.16.2023 pn.: ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? Elżbieta Kozioł 2023-01-12 14:12:45
Druki podatek rolny Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:34:24
Druki podatek od środków transportowych Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:33:56
Druki podatek od nieruchomości Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:33:25
Druki podatek leśny Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:32:33
Druki podatek leśny - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:46
Druki podatek od nieruchomości - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:44
Druki podatek od środków transportowych - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:42
Druki podatek rolny - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:38
Druki podatek rolny - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 16:56:52
Druki podatek od środków transportowych - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 16:56:42
Druki podatek od nieruchomości - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 16:56:33
Druki podatek leśny - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 16:56:23
UCHWAŁA NR XXVII.280.2022 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 6 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2023 roku Maciej Krzyśko 2023-01-10 09:24:18
UCHWAŁA NR XXVII.279.2022 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 6 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. Maciej Krzyśko 2023-01-10 09:23:34
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZ ĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. Maciej Krzyśko 2023-01-10 09:22:36
KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 Maciej Krzyśko 2023-01-10 09:21:35
Podatki 2023 Maciej Krzyśko 2023-01-10 09:18:54
Protokół z wyboru oferty Maciej Krzyśko 2023-01-09 15:53:22
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych nr RIP.215.16.2023 Elżbieta Kozioł 2023-01-09 14:10:04
Informacja z otwarcia ofert Maciej Krzyśko 2023-01-06 10:27:51
0bwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2023-01-06 10:26:19
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczycach, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-01-06 10:25:01