Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I półrocze 2021r. Maciej Krzyśko 2021-08-31 18:52:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2021-08-31 18:50:06
RIP.271.12.2021 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach; postępowanie prowadzone na: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/501676 Elżbieta Kozioł 2021-08-30 16:19:22
ZARZĄDZENIE Nr 59.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-08-27 13:30:33
Aktualizacja planu postępowań 23.08.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-25 15:01:03
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Krzywej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 265/1 o powierzchni 0,1055 ha. Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:10:27
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:09:07
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:08:31
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:07:51
RIP.271.11.2021 Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu - postępowanie prowadzone jest na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/499043 Elżbieta Kozioł 2021-08-23 14:56:21
ZARZĄDZENIE Nr 58.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-08-23 14:28:49
RIP.271.10.2021 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach ? budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej, postępowanie prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496367 Elżbieta Kozioł 2021-08-16 17:44:23
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: - budowie drogi gminnej na działce o nr ewid. 57/50 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-16 17:41:10
Zarządzenie Nr 57.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Maciej Krzyśko 2021-08-16 17:40:07
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie drogi gminnej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:40:23
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:39:44
OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.18A.2021. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:38:47
RIP.271.9.2021 Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarz. Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w r. szk. 2021/2022 oraz w r. szk. 2022/2023 - strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495294 Elżbieta Kozioł 2021-08-12 13:11:54
aktualizacja planu postępowań 09.08.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-12 08:01:43
ZARZĄDZENIE NR 56.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2022. Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:42
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:03
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:59:28
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:58:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i częściowej rozbiórce byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:57:42
Burmistrz Pełczyc informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-08-10 15:40:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:23:08
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:20:52
Zarządzenie Nr 55.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:19:01
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:29
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:17
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:17:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:49
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:27
protokół z otwarcia i unieważnienia post. RIP.215.89.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-05 14:57:03
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Krzyśko 2021-08-04 09:14:11
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-28 14:28:31
RIP.271.8.2021 Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pełczyce oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych z PSZOK, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/483160 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:16:25
OSP.271.1.2021 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie - strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e4a1b6d-583b-479d-af65-659f7426f5f9 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:13:57
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-27 14:23:20
Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-27 14:02:24