Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie z działalności MGOK za 2023 rok Maciej Krzyśko 2024-05-24 18:32:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:55:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych dla terenów położonych w części następujących obrębów: Brzezina, Dobropole i Warszyn w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:55:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych dla terenów położonych w części następujących obrębów: Brzezina, Dobropole i Warszyn w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:40:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:38:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:36:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:35:30
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:30:00
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:49
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:49
ZARZĄDZENIE NR 35.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Pełczyce do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:20
ZARZĄDZENIE NR 34.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:07
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok Agnieszka Chlebowska 2024-05-22 13:50:48
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy Pełczyce za 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2024-05-22 12:28:27
Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach oraz wspierania rodziny w Gminie Pełczyce za 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2024-05-22 12:27:09
Rozporządzenie Nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego Aneta Wolniak 2024-05-20 13:09:34
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku handlowego i zmianie sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego użytkowania na działce nr ewid. 15/1 obr. Lubianka, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-05-20 07:18:06
obwieszczenie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi leśnej- dojazd przeciwpozarowy nr 11 w Leśnictwie Płotno Aneta Wolniak 2024-05-15 13:31:36
obwieszczenie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi leśnej- dojazd przeciwpozarowy nr 11 w Leśnictwie Płotno Aneta Wolniak 2024-05-14 15:38:35
obwieszczenie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi leśnej- dojazd przeciwpozarowy nr 11 w Leśnictwie Płotno Aneta Wolniak 2024-05-14 15:38:23
obwieszczenie dot. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi leśnej- dojazd przeciwpozarowy nr 11 w Leśnictwie Płotno Aneta Wolniak 2024-05-14 15:37:53
zawiadomienie o wydanym postanowieniu o podjęciu postępowania"Budowa drogi leśnej- dojaz przeciwpozarowy nr 11 w Leśnictwie Płotno Aneta Wolniak 2024-05-14 15:35:39
ZARZĄDZENIE NR 29.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 12:02:53
ZARZĄDZENIE NR 28.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 12:02:39
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zebrania mat. dotyczących wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ganek na części działki o nr ewid. 286/7 obręb Będargowo, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-05-14 10:47:30
ZARZĄDZENIE NR 30.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Gminy Pełczyce na okoliczność zmiany osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. Maciej Krzyśko 2024-05-14 10:45:08
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcje mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 460/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-05-14 10:11:29
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce istniejących budynków oraz budowie nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 156/6 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-05-14 10:10:50
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie zebrania mat. dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-05-14 10:09:38
ZARZĄDZENIE NR 32.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 09:30:40
ZARZĄDZENIE NR 31.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 09:30:25
ZARZĄDZENIE NR 29.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 09:29:46
ZARZĄDZENIE NR 28.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-14 09:29:27
obwieszczenie o zebranych materaiałach, dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Aneta Wolniak 2024-05-14 08:21:36
Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń przez pełnomocników Agnieszka Chlebowska 2024-05-13 15:43:56
Marek Sowiński - Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Krzyśko 2024-05-11 18:27:22
Henryk Cybulski - Radny Maciej Krzyśko 2024-05-11 18:26:51
Anna Dyc - Radna Maciej Krzyśko 2024-05-11 18:26:21
Anna Dyc - Radna Maciej Krzyśko 2024-05-11 18:25:55
Mariusz Głowacki - Radny Maciej Krzyśko 2024-05-11 18:24:51