Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Aktualizacja planu postępowań Elżbieta Kozioł 2021-11-05 13:35:04
aktualizacja planu postępowań - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2021-11-05 13:29:56
aktualizacja planu postępowań - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2021-11-05 13:29:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2021-11-05 07:30:55
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-11-02 14:45:11
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik - Niesporowice na działkach o numerach ewid.: 98, 93/2, 102 w obrębie Łyskowo-Sarnik i działkach o nr ewid.: 16, 26 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2021-10-29 14:18:48
Zarządzenie Nr 77.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do realizacji Narodowego Spisu powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2021-10-29 08:38:04
ZARZĄDZENIE NR 76.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2021-10-27 16:18:56
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-10-26 09:49:54
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/ 2021. Agnieszka Chlebowska 2021-10-25 08:23:32
ZARZĄDZENIE NR 75.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-22 17:50:48
ZARZĄDZENIE NR 74.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-22 17:50:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-10-22 17:46:23
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-10-22 17:45:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-10-22 17:45:12
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-10-22 10:54:32
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2021-10-21 16:25:02
RIP.271.17.2021 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/523748 Elżbieta Kozioł 2021-10-20 11:27:44
Zarządzenie Nr 73.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-10-19 07:17:39
ZARZĄDZENIE NR 72.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:41:29
ZARZĄDZENIE NR 72.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:41:01
ZARZĄDZENIE NR 70.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:40:18
ZARZĄDZENIE NR 72.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania z przekazywanymi przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:39:56
ZARZĄDZENIE NR 69.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:39:06
ZARZĄDZENIE NR 68.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:38:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2021-10-18 14:37:21
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-10-15 18:09:31
ZARZĄDZENIE Nr 71.2021 Burmistrza Pełczyc w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2022 r. Maciej Krzyśko 2021-10-15 18:08:10
ZARZĄDZENIE Nr 71.2021 Burmistrza Pełczyc w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2022 r. Maciej Krzyśko 2021-10-15 18:07:42
ZARZĄDZENIE Nr 71.2021 Burmistrza Pełczyc w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2022 r. Maciej Krzyśko 2021-10-15 18:07:03
ZARZĄDZENIE NR 70.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-15 18:06:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:44:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działce o numerze ewid. 57/50 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:43:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:42:54
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:42:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:41:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2021-10-14 15:23:33
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-10-12 15:14:30
ZARZĄDZENIE Nr 71.2021 Burmistrza Pełczyc w/s przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2022 r. Maciej Krzyśko 2021-10-11 14:44:42
ZARZĄDZENIE NR 70.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-10-11 14:43:01