Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid. 35 w obrębie Brzyczno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-11 22:49:48
Obwieszczenie dot. ,,Budowa farmy fotowoltaiczne jo mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 171, 184/2 obręb Bolewice. Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:52:53
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie działki 17/63 położonej w obrębie Niesporowice, gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:52:31
Obwieszczenie dot. ,,Budowa farmy fotowoltaiczne jo mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 171, 184/2 obręb Bolewice. Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:51:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1) od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3551 2)od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia 3) od stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia do złącza kablowego ZKSN wraz z budową złącza na działkach o nr ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach, obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 106/2 obr Trzęsacz, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:13:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od złącza kablowego ZKSN do słupa nr 18/7 w linii L-315 wraz z budową słupa, 2)od złącza kablowego ZKSN do stacji S-3552, 3)od stacji S-3552 do złącza kablowego ZKSN2 wraz z budową złącza kablowego 4) od złącza kablowego ZKSN2 do słupa nr 24 w linii L-315 wraz z budową słupa, 5) od złącza kablowego ZKSN2 do stacji kontenerowej S-3385 Pełczyce Nowa wraz z budową stacji S-3385, 6) od słupa nr 19 do stacji S-3385, oraz budowa powiązań kablowych 0,4 kV do stacji S-3385 na działkach o nr ewid. 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8, w Pełczycach obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:12:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3343 Pełczyce GS do stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3346, 2)od stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 do S-3429 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3429, 3)od stacji S-3429 do stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego wraz z budową stacji kontenerowej S-3268, oraz budowie linii kablowych 0,4 kV do powiązania z budowanymi stacjami S-3346, S-3429, S-3268 położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3,177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:10:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3399 Pełczyce PGR 2 do stacji S-3297 Pełczyce 1, 2)od stacji S-3297 Pełczyce 1 do złącza kablowego ZKSN, 3)od ZKSN do projektowanego słupa w miejscu istniejącego w linii L-360, oraz budowie złącza kablowego ZKSN położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 09:24:01
Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Pełczyce za 2020 r. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:56:21
Analiza gospodarki odpadami za rok 2020 Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:30:45
Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Starogrodzkiej - Rakoniew - Wiosennej w Pełczycach na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:27:50
ZARZĄDZENIE NR 31.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:24:16
ZARZĄDZENIE NR 30.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:23:45
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:42
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:00
ZARZĄDZENIE NR 27.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:20:20
ZARZĄDZENIE NR 26.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:14:48
Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach wspierania rodziny w Gminie Pełczyce na rok 2020 Agnieszka Chlebowska 2021-04-29 14:17:01
Nieodpłatna pomoc prawna Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:36:27
Inforrmacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:33:20
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pełczycach przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:32:05
Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:39:09
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:37:00
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:35:47
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:35:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:45:43
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2020r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:45:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:44:15
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:41:41
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d90637-8bcc-641b-59a2-2a00019ba9d6 (1) Magda Symela 2021-04-23 11:42:45
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d90637-8bcc-641b-59a2-2a00019ba9d6 (1) Magda Symela 2021-04-23 11:39:26
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-04-21 21:55:47
ZARZĄDZENIE NR 22.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2021-04-21 21:54:37
Magda Symela 2021-04-19 13:32:45
rozstrzygniecie_ogloszenia_41702 Magda Symela 2021-04-19 12:48:34
rozstrzygniecie_ogloszenia_41695 Magda Symela 2021-04-19 12:47:39
Protokół z wyboru oferty RIP.215.48.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:47:49
Protokół z wyboru oferty RIP.215.49.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:47:23
Protokół z wyboru oferty RIP.215.50.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:46:43
Protokół z wyboru oferty RIP.215.51.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:46:17