Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:38:16
Zarządzenie Nr 94.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Agnieszka Chlebowska 2021-12-15 07:36:00
Zarządzenie Nr 96.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-12-14 15:44:28
Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 20A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2021-12-13 13:53:54
Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 19A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2021-12-13 13:53:06
ZARZĄDZENIE NR 91.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-10 17:45:03
zapytanie ofertowe świadczenie usług przewozów autobusowych Elżbieta Kozioł 2021-12-10 13:35:52
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Pelczyce na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030" Maciej Krzyśko 2021-12-08 13:22:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-08 11:59:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-08 10:10:57
zestawienie ofert RIP.215.133.2021 Elżbieta Kozioł 2021-12-06 14:57:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-06 14:24:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-01 15:12:59
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-11-30 10:27:23
zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 15:01:03
zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 14:57:52
zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 14:56:49
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Krzywej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 265/1 o powierzchni 0,1055 ha. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:38:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.20A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:36:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.19A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:35:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 2158Z na odcinku Sarnik - Niesporowice na działkach o numerach ewid.: 98, 93/2, 102 w obrębie Łyskowo-Sarnik i działkach o nr ewid.: 16, 26 obręb Niesporowice, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:34:14
Zarządzenie Nr 90.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 listopada 2021 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-11-23 19:24:24
Zarządzenie Nr 89.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 listopada 2021 r w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. Maciej Krzyśko 2021-11-23 19:23:47
Projekt budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. Maciej Krzyśko 2021-11-23 19:14:23
Projekt WPF na lata 2022-2036 Maciej Krzyśko 2021-11-23 19:13:24
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2021-11-23 09:18:18
RIP.271.20.2021 ?Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno? strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/539358 Elżbieta Kozioł 2021-11-19 14:56:06
RIP.271.19.2021 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY PEŁCZYCE, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/537691 Elżbieta Kozioł 2021-11-19 14:54:46
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik Maciej Krzyśko 2021-11-18 18:55:16
ZARZĄDZENIE Nr 87.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-11-18 14:57:44
ZARZĄDZENIE Nr 86.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-11-17 09:49:10
ZARZĄDZENIE NR 79.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-11-12 20:29:41
ZARZĄDZENIE NR 78.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-11-12 20:28:54
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-11-12 20:27:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2021-11-09 08:07:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2021-11-08 19:14:18
RIP.271.18.2021 Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce, strona prowadzonego postępowania; https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/533563 Elżbieta Kozioł 2021-11-08 15:14:55
aktualizacja planu postępowań Elżbieta Kozioł 2021-11-08 15:11:18
ZARZĄDZENIE Nr 84.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-11-08 11:57:48
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. Maciej Krzyśko 2021-11-05 17:26:53