Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1.2022 - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:58:37
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:58:27
Zarządzenie Nr 1.2022 - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:57:10
ZARZĄDZENIA 2022 Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:49:37
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-05 12:36:16
RIP.271.1.2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/559436 Elżbieta Kozioł 2022-01-05 08:14:52
RIP.271.22.2021 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2022 r. do 31.07.2023 r., strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/557186 Elżbieta Kozioł 2022-01-05 08:13:35
Plan postępowań - zamówienia publiczne na 2022 Elżbieta Kozioł 2022-01-04 16:00:19
Zgodnie z art 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podaje się do publicznej wiadomości decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2021 r. poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Maciej Krzyśko 2021-12-31 11:05:32
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Maciej Krzyśko 2021-12-30 20:57:24
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Maciej Krzyśko 2021-12-30 20:56:36
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347, 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-12-30 20:38:53
zapytanie ofertowe Sporządzenie zmiany MPZP oraz zmiany studium Elżbieta Kozioł 2021-12-29 13:08:56
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik; Maciej Krzyśko 2021-12-29 07:31:37
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Ogrodowej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 631 o powierzchni 0,0697 ha. Maciej Krzyśko 2021-12-29 07:30:22
protokół z wyboru oferty Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym Elżbieta Kozioł 2021-12-27 14:45:34
protokół z wyboru oferty Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Elżbieta Kozioł 2021-12-27 14:44:13
protokół z wyboru oferty świadczenie usług weterynaryjnych Elżbieta Kozioł 2021-12-27 14:43:11
ZARZĄDZENIE NR 99.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2021-12-23 17:19:04
z94 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-12-23 17:15:47
ZARZĄDZENIE NR 85.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Maciej Krzyśko 2021-12-23 17:10:22
Zarządzenie Nr 100.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-12-23 14:19:23
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok2021 - aktualizacja Elżbieta Kozioł 2021-12-22 14:52:30
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-12-21 14:35:12
RIP.271.21.2021 ?Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach" strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/554259 Elżbieta Kozioł 2021-12-20 14:48:42
ogłoszenie z otwarcia ofert Świadczenie usług przewozów autobusowych Elżbieta Kozioł 2021-12-20 14:47:10
Zarządzenie Nr 95.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. Maciej Krzyśko 2021-12-20 10:01:00
z94 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-12-20 10:00:08
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 28/2021 z dnia 19.07.2021 Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:54:35
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona w obrębie geodezyjnym 0013 Trzęsacz i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 127/3 o powierzchni 0,7700 ha. Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:52:58
UCHWAŁA NR CCLV.647.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:48:43
UCHWAŁA NR CCLV.646.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:48:09
UCHWAŁA NR CCLV.648.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2022 ? 2036 Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:47:38
Zarządzenie Nr 98.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-12-17 12:44:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid.: 347 i 146/4 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-12-17 08:09:35
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:28:25
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:26:53
Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:25:40
ZARZĄDZENIE NR 93.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:39:58
ZARZĄDZENIE NR 92.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:39:18