Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347, 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2022-01-25 07:28:09
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji Agnieszka Chlebowska 2022-01-21 13:34:04
Dokumenty 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-18 19:05:52
Dokumenty 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-18 19:05:17
Zarządzenie Nr 6.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2022-01-18 09:20:20
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-14 14:43:54
zapytanie ofertowe Sporządzenie zmiany MPZP oraz zmiany studium Elżbieta Kozioł 2022-01-14 12:30:28
Zarządzenie Nr 5.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w Gminie Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-01-13 10:10:17
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-12 14:06:54
Zarządzenie Nr 64.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2022-01-12 09:46:26
Zarządzenie Nr 83.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2022-01-12 09:44:58
Druki podatek rolny Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:58:55
Druki podatek od środków transportowych Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:58:28
Druki podatek od nieruchomości Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:57:56
Druki podatek leśny Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:57:21
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2022 rok Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:54:33
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:54:03
Komunikat GUS z dnia 20 paździrnika 2021r. w sprawie ceny skupu drewna Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:53:30
Komunikat GUS z dnia 20 października 2021 w sprawie ceny skupu żyta Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:53:00
Podatki 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:50:17
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.1363) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza: Kolejny publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów - działka nr 351/14 o powierzchni 0,3998 ha Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:49:17
zapytanie ofertowe Sporządzenie zmiany MPZP oraz zmiany studium Elżbieta Kozioł 2022-01-10 14:22:22
zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-01-10 13:08:03
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2022-01-10 12:58:11
Obwieszczenie dotyczące wydania zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20A.2021 z dnia 13.10.2021 r. dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2022-01-10 12:57:31
Obwieszczenie dotyczące wydania zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19A.2021 z dnia 13.10.2021 r. dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2022-01-10 12:56:41
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-10 09:30:21
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2022-01-10 09:29:49
zapytanie ofertowe - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2022-01-10 09:29:36
ZARZĄDZENIE NR 101.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2022-01-10 09:10:51
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 09:02:02
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 09:01:48
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:58:56
Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:23:12
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:22:59
Zarządzenie Nr 4.2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:12:50
Zarządzenie Nr 3.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących przyznawania dodatku osłonowego. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:10:41
Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 08:00:15
Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:59:41
Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-10 07:59:24