Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na Wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-06-09 10:08:16
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 14:00:17
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 13:47:04
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 13:46:41
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach obręb Pełczyce, oraz 106/2 obr Trzęsacz, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-02 15:09:55
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8 obr Pełczyce oraz 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-01 18:27:09
Mirosław Kluk - Burmistrz Maciej Krzyśko 2021-06-01 08:08:38
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:55:25
Monika Antczak - Kierownik CUW Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:47:19
Julita Kołda - Dyrektor MGOK Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:46:43
Beata Nowak - Dyrektor SP w Będargowie Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:46:02
Witold Sitasz - Kierownik ZGKiM Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:45:24
Marzenna Dziekońska - Dyrektor MG Przedszkola i MG Żłobka w Pełczycach Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:44:34
Marek Górecki - Kierownik MGOPS Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:43:02
Alicja Burda - Dyrektor SP w Pełczycach Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:42:26
Jolanta Blaźniak - Dyrektor MG Biblioteki Publicznej Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:40:59
Joanna Lew - Główna Księgowa ZGKiM Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:40:24
Janina Maćkowiak - Dyrektor SP w Chrapowie Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:39:41
Paweł Wilk - Dyrektor SP w Lubianie Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:39:03
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-31 14:12:29
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid. 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2021-05-31 13:27:23
Agnieszka Chlebowska - Sekretarz Maciej Krzyśko 2021-05-31 12:19:00
Kinga Zawłocka - Skarbnik Maciej Krzyśko 2021-05-31 12:18:40
Alicja Łapsza - MGOPS Maciej Krzyśko 2021-05-31 12:17:13
Marta Turczyk Zaczkiewicz - MGOPS Maciej Krzyśko 2021-05-31 12:16:11
Joanna Łuczak - MGOPS Maciej Krzyśko 2021-05-31 12:15:32
Z21 - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:50:05
Zarządzenie Nr 78.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14.2019 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:47:52
Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Pełczycach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:44:26
Zarządzenie Nr 83.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:44:11
Zarządzenie Nr 83.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:43:59
Zarządzenie Nr 83.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:42:55
Zarządzenie Nr 14.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości w trzecim przetargu. Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:40:31
Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Pełczycach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:38:19
Zarządzenie Nr 11.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Pełczycach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i wojny. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-31 08:37:05
Daniel Świrski - Radny Maciej Krzyśko 2021-05-31 07:40:24
Mirosława Urbaniak - Radna Maciej Krzyśko 2021-05-31 07:39:57
Henryk Cybulski - Radny Maciej Krzyśko 2021-05-31 07:39:26
Magdalena Tazow - Radna Maciej Krzyśko 2021-05-31 07:39:00
Magdalena Tazow - Radna Maciej Krzyśko 2021-05-31 07:38:52