Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:58:16
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:57:14
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:57:06
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:57:17
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:53:16
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:50:50
Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:49:20
Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia projektu dot. Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko- niemieckiej współpracy.4UP, nr projektu INT- 157 w ramach programu INTERREG VA. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:48:40
Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:48:25
Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:47:48
RIP.271.3.2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, strona postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/580146 Elżbieta Kozioł 2022-03-04 13:29:16
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-03-01 10:09:11
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2022-03-01 08:16:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-02-28 19:20:31
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-28 10:07:22
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-28 10:05:29
Zarządzenie Nr 12.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-17 14:51:13
Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-02-16 15:16:21
Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zamiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-16 09:17:17
Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2022-02-16 09:14:58
Obwieszczenie o złożonym raporcie Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:41:07
Postanowienie o podjęciu postępowania Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:40:18
Obwieszczenie o projekcie uchwały - kąpielisko Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:39:44
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:13:54
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:11:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347 i 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-02-09 12:24:04
RIP.271.2.2022 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/571450 Elżbieta Kozioł 2022-02-08 16:13:31
Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:37:52
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:36:11
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:35:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-02-02 09:24:09
Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 13:01:42
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 12:51:00
Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 07:06:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2022-01-26 14:39:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2022-01-26 14:37:25
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r Maciej Krzyśko 2022-01-26 09:12:37
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ORAZ O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2021 R. Maciej Krzyśko 2022-01-26 09:11:25
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-01-25 09:23:44
Opinia RIO w Szczecinie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-01-25 09:23:15