Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Postanowienie Nr 275/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 22 wrzesnia 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-09-27 13:13:45
Postanowienie Nr 271/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2023-09-27 13:11:22
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej na części działki 56/8 obr. Pełczyce, gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-09-27 09:29:13
Zarządzenie Nr 74.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2023-09-26 19:45:34
ZARZĄDZENIE NR 73.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2023-09-26 19:42:14
Zarządzenie Nr 72.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2023-09-26 19:41:49
Zarządzenie Nr 71.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach". Maciej Krzyśko 2023-09-26 19:41:19
Komunikat dla nieruchomości niezamieszkałych Maciej Krzyśko 2023-09-22 21:14:03
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-09-22 13:58:23
PROJEKT STUDIUM - OZE Maciej Krzyśko 2023-09-21 12:38:33
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 18 września 2023 r. w sprawie możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych. Agnieszka Chlebowska 2023-09-18 09:29:59
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr 78, obr. Pełczyce, gm. Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2023-09-18 08:21:41
Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 15 września 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Agnieszka Chlebowska 2023-09-15 12:45:30
ZARZĄDZENIE NR 70.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-15 11:09:27
Obwieszczenie z dnia 12.09.2023r. Maciej Krzyśko 2023-09-13 19:34:59
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Powiat Choszczeński, ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego (młotka zawrotowego) w obrębie istniejącej drogi, w celu umożliwienia zawracania samochodów związanych z gospodarką leśną Agnieszka Chlebowska 2023-09-13 13:58:44
ZARZĄDZENIE NR 65.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:44:54
ZARZĄDZENIE NR 69.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:42:56
ZARZĄDZENIE NR 67.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:42:32
ZARZĄDZENIE NR 66.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:41:53
ZARZĄDZENIE NR 65.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:41:16
ZARZĄDZENIE NR 64.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-09-12 08:40:26
Obwieszczenia Burmistrza Pełczyc zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 255/3, 131/2 (cz.) ob. Jagów oraz dz. 28, 303 (cz.) ob. Chrapowo - Wierzchno gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-09-08 09:39:35
Obwieszczenia Burmistrza Pełczyc zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 kV, składającego się maksymalnie z 3 osobnych kabli, wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na działkach nr 255/3, 131/2 (cz.) ob. Jagów oraz dz. 28, 303 (cz.) ob. Chrapowo - Wierzchno gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-09-08 09:39:17
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Agnieszka Chlebowska 2023-09-05 15:31:20
Zarządzenie Nr 68.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie Programu Współpracy na 2024 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Agnieszka Chlebowska 2023-09-05 15:28:46
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 4.09.2023 r. w sprawie polowań zbiorowych. Agnieszka Chlebowska 2023-09-05 14:33:17
Postanowienie Nr 123/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 08:06:20
Postanowienie Nr 74/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pełczyce do stanu faktycznego. Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 08:04:17
Podział Gminy Pełczyce na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 08:01:32
Wybory samorządowe (w tym uzupełniające) - zakładka menu usunięta Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 07:59:20
Wybory samorządowe (w tym uzupełniające) (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 07:57:35
Wybory samorządowe (w tym uzupełniające) (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 07:55:59
Wybory (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-31 07:55:01
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Agnieszka Chlebowska 2023-08-30 17:36:03
ZARZĄDZENIE NR 63.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie odwołania Pani Janiny Maćkowiak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie Maciej Krzyśko 2023-08-29 12:49:56
ZARZĄDZENIE NR 62.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-08-28 10:36:52
Zapytanie ofertowe RIP.215.115.2023 na "Dowóz uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych" Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:54:54
Zapytanie ofertowe RIP.215.115.2023 na "Dowóz uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych" Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:54:25
- dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:53:06