Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wydanej decyzji Maciej Krzyśko 2023-03-05 21:31:51
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Maciej Krzyśko 2023-03-05 21:30:35
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-03-02 15:00:34
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-03-02 15:00:05
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-03-01 17:41:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Klub Żeglarski "Sztaksel", ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 w Pełczycach, obr. Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-02-28 19:46:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Klub Żeglarski "Sztaksel", ul. Starogrodzka 12, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie tężni solankowej (altany) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi przyłączami na części działek o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 w Pełczycach, obr. Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-02-28 19:45:59
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-02-28 19:45:23
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-02-28 19:44:34
Zarządzenie Nr 8.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pełczyce na lata 2023 -2025. Maciej Krzyśko 2023-02-27 19:43:56
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2023r. Maciej Krzyśko 2023-02-27 12:27:01
ZARZĄDZENIE NR 10.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-02-27 08:46:08
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu Maciej Krzyśko 2023-02-25 18:51:30
Sprawozdania za IV kwartał 2022r. Maciej Krzyśko 2023-02-25 18:50:22
Ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2023-02-23 21:34:07
Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2023-02-23 21:33:35
Ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2023-02-23 21:31:30
RIP.271.2.2023 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/732131 Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 13:09:28
RIP.271.2.2023 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/732131 Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 13:05:11
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Szczecinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 12:02:44
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Szczecinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 12:00:15
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIESJKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA RODZINY W GMINIE PEŁCZYCE ZA ROK 2022 Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 11:16:19
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PEŁCZYCE ZA ROK 2022 Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 11:14:21
Zarządzenie Nr 9.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 11:04:40
Zarządzenie Nr 8.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pełczyce na lata 2023 -2025. Agnieszka Chlebowska 2023-02-23 11:03:31
Ogłoszenie z otwarcia ofert Agnieszka Chlebowska 2023-02-21 15:16:54
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dotyczącymi wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-02-16 19:31:04
Protokół odbioru Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:15:28
Oświadczenie o wykluczeniu Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:14:24
Formularz oferty Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:13:47
Wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:13:07
Zapytanie ofertowe Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:12:03
Zapytanie ofertowe- wzór umowy Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:11:05
Zapytanie ofertowe Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:10:19
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2023 r." Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:08:11
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2023 r." Agnieszka Chlebowska 2023-02-13 15:07:58
Zawiadomienie o wydanej decyzji Agnieszka Chlebowska 2023-02-10 07:02:33
Wykaz zgromadzeń - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-02-09 13:13:39
Wykaz zgromadzeń - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-02-09 13:12:30
Wykaz zgromadzeń - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-02-09 13:09:41