Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:10
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:34
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:28
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:21
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:05
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:54
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:45
ZARZĄDZENIE NR 43.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:33
Zarządzenie Nr 44.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:22
ZARZĄDZENIE NR 49.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:13
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:03
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:37:41
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:36:37
Zarządzenie Nr 48.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:34:54
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:25:46
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:22:29
ZARZĄDZENIE NR 12.2021 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:22:07
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:21:40
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:21:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działce o nr ewid.: 57/50 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:14:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:13:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:13:19
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 08:24:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:Budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-16 13:23:01
Zarządzenie Nr 51.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-16 13:06:57
wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-14 14:12:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-12 12:24:34
RIP.271.7.2021 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach ? budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej - https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/481849 Elżbieta Kozioł 2021-07-09 14:52:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie złącza ZK-SN, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 13:46:08
Zarządzenie Nr 42.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:28:20
Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:27:18
Zarządzenie Nr 39.2021 BUrmistrza Pełczyc z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach." Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:26:04
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:23:47
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:12:26
Zarządzenie Nr 50.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:06:12
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:50:43
Zarządzenie Nr 48.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:36
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:25
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:10
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:47:53