Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 82.2023 Burmistrza Pełczyce z dnia 18 października w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń. Maciej Krzyśko 2023-10-26 08:12:42
ZARZĄDZENIE NR 81.2023 Burmistrza Pełczyce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doreczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Maciej Krzyśko 2023-10-26 08:12:30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1 obręb Płotno, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2023-10-25 14:49:18
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie betonowego zbiornika otwartego na wody deszczowe na działce nr 26, obr. Przekolno, gm. Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-10-24 14:18:05
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie betonowego zbiornika otwartego na wody deszczowe na działce nr 26, obr. Przekolno, gm. Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-10-24 14:07:37
O B W I E S Z C Z E N I E / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-10-24 10:13:29
Sprawozdania za III kwartał 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-24 07:26:13
Rozporządzenie nr 27 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-21 08:16:16
Zarządzenie NR 80.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. Maciej Krzyśko 2023-10-19 22:04:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid 254/4 obręb Chrapowo ? Wierzchno, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2023-10-19 13:33:49
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm na części działki o nr ewid. 78 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-10-14 15:58:04
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej Agnieszka Chlebowska 2023-10-12 18:09:46
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-10-12 18:09:14
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-10-12 18:08:28
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego w zabudowie szeregowej na części działki 56/8 obr. Pełczyce, gm. Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-10-12 17:47:11
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc administracyjnego na wniosek Fermy Jarosławsko Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 KWP na działce 148/1 obr. Jarosławsko, gm. Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2023-10-12 17:45:47
Zarządzenie Nr 74.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2023-10-12 14:47:04
ZARZĄDZENIE NR 79.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-12 14:46:41
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2023-10-12 14:46:25
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2023-10-12 14:46:11
Zarządzenia Burmistrza Pełczyc nr 78.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2023-10-12 14:44:38
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym 0014 Ługowo i oznaczona wg. ewidencji gruntów nr 31/1 o powierzchni 0,2500 ha. Maciej Krzyśko 2023-10-12 09:38:47
Zawiadomienie o wydanej decyzji Maciej Krzyśko 2023-10-12 09:36:27
ZARZĄDZENIE NR 77.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-11 07:58:48
ZARZĄDZENIE NR 75.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-11 07:58:13
ZARZĄDZENIE NR 76.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-11 07:57:39
ZARZĄDZENIE NR 75.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-11 07:57:08
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-10 12:19:16
Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Maciej Krzyśko 2023-10-09 09:40:50
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Pełczyce dn. 15.10.2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-10-09 07:54:08
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Agnieszka Chlebowska 2023-10-05 13:47:50
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 25 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 99 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Chlebowska 2023-10-05 13:44:23
Harmonogram bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dn. 15.10.2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-10-05 08:35:23
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Enricom Biogas Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z urządzeniami i obiektami pomocniczymi na działce nr 164/1 w obrębie ewidencyjnym Jarosławsko, gmina Pełczyce, powiat choszczeński oraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi na działkach nr 164/1, 148/1, 160 w obr. ewid. Jarosławsko, gmina Pełczyce, powiat choszczeński. Agnieszka Chlebowska 2023-10-03 14:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kurkiewicz Magdaleny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach zabudowy zagrodowej z wykorzystaniem obiektu realizowanego jako budynek mieszkalny jednorodzinny. Agnieszka Chlebowska 2023-10-03 13:59:48
Obwieszczenie z dnia 2 października 2023r. Maciej Krzyśko 2023-10-03 07:53:09
Obwieszczenie z dnia 2 października 2023r. Maciej Krzyśko 2023-10-03 07:51:44
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1 obręb Płotno, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-10-02 14:28:00
Postanowienie Nr 328/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w skłądzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-09-29 12:43:17
Postanowienie Nr 327/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gminie Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-09-29 12:41:47