Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o uzgodnieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy terenu dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2023-11-30 14:50:34
Zarządzenie Nr 94.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik ds. wdrazania oraz rozliczania projektów, promocji oraz współpracy z NGO. Agnieszka Chlebowska 2023-11-30 11:51:12
ZARZĄDZENIE NR 93.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-11-30 11:48:47
ZARZĄDZENIE NR 92.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-11-30 11:48:23
Zarządzenie nr 91.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2023-11-30 11:48:12
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik ds. wdrażania i rozliczania projektów, promocji oraz współpracy z NGO Agnieszka Chlebowska 2023-11-30 11:47:46
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie placu manewrowego w obrębie istniejącej drogi na działce o nr ewid. 62/1, obr. Płotno, gm. Pełczyce. Elżbieta Kozioł 2023-11-29 14:49:20
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Agnieszka Chlebowska 2023-11-28 07:56:47
Agnieszka Chlebowska 2023-11-28 07:36:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim. Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 14:53:52
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim. Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 14:50:15
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 13:34:11
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi do projektu Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 13:32:42
projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024- 2034". Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 12:41:53
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi do projektu Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 12:40:06
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 12:38:46
Konsultacje społeczne dot. projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024- 2034". Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 12:36:48
Konsultacje społeczne dot. projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pełczyce na lata 2024- 2034". Agnieszka Chlebowska 2023-11-22 12:36:21
ZARZĄDZENIE NR 87.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Maciej Krzyśko 2023-11-22 10:00:22
ZARZĄDZENIE NR 90.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-11-22 09:45:04
ZARZĄDZENIR NR 82.2023 Burmistrza Pełczyce w spawie pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doreczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-11-22 09:42:49
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik pierwszego publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 13 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach Maciej Krzyśko 2023-11-20 08:21:18
Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 Pełczyce, 2023 Maciej Krzyśko 2023-11-20 08:18:08
ZARZĄDZENIE NR 88.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-11-16 11:45:54
ZARZĄDZENIE NR 87.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Maciej Krzyśko 2023-11-16 11:45:34
Zarządzenie Nr 72.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-11-15 14:32:49
O B W I E S Z C Z E N I E / OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzęcin Maciej Krzyśko 2023-11-14 19:14:57
ZARZĄDZENIE NR 86.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Elżbieta Kozioł 2023-11-14 13:05:39
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2024-2038. Maciej Krzyśko 2023-11-14 11:32:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 r. Maciej Krzyśko 2023-11-14 11:31:58
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji 6A.2022 z dnia 8 marca 2023 r., dla inwestycji polegającej na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-11-10 14:55:55
ZARZĄDZENIE NR 85.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-11-10 11:25:26
ZARZĄDZENIE NR 84.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-11-10 11:25:05
obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10 z dnia 31.10.2023 r. Aneta Wolniak 2023-10-31 15:04:37
decyzja nr 10 zdnia 31.10.2023 r. Aneta Wolniak 2023-10-31 15:03:19
obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9 z dnia 30.10.2023 Aneta Wolniak 2023-10-30 13:40:27
obwieszczenie o wydanej decyzji nr 9 z dnia 30.10.2023 Aneta Wolniak 2023-10-30 13:39:41
Zarządzenie NR 80.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 października 2023 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. Maciej Krzyśko 2023-10-26 08:15:33
ZARZĄDZENIE NR 83.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-26 08:13:21
ZARZĄDZENIE NR 83.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-10-26 08:12:54