Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Aktualizacja planu postępowań 23.08.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-25 15:01:03
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Krzywej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 265/1 o powierzchni 0,1055 ha. Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:10:27
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie, rozbudowie i przebudowie sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działek o nr ewid.: 143/11, 430/28 i 430/24 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:09:07
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:08:31
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2021-08-24 08:07:51
RIP.271.11.2021 Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu - postępowanie prowadzone jest na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/499043 Elżbieta Kozioł 2021-08-23 14:56:21
ZARZĄDZENIE Nr 58.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-08-23 14:28:49
RIP.271.10.2021 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach ? budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej, postępowanie prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/496367 Elżbieta Kozioł 2021-08-16 17:44:23
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: - budowie drogi gminnej na działce o nr ewid. 57/50 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-16 17:41:10
Zarządzenie Nr 57.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Maciej Krzyśko 2021-08-16 17:40:07
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie drogi gminnej na działkach o numerach ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:40:23
Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:39:44
OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce- nr postępowania RIP.6730.18A.2021. Maciej Krzyśko 2021-08-13 19:38:47
RIP.271.9.2021 Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarz. Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w r. szk. 2021/2022 oraz w r. szk. 2022/2023 - strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/495294 Elżbieta Kozioł 2021-08-12 13:11:54
aktualizacja planu postępowań 09.08.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-12 08:01:43
ZARZĄDZENIE NR 56.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2022. Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:42
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:03
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:59:28
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:58:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i częściowej rozbiórce byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:57:42
Burmistrz Pełczyc informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-08-10 15:40:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:23:08
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:20:52
Zarządzenie Nr 55.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:19:01
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:29
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:17
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:17:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:49
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:27
protokół z otwarcia i unieważnienia post. RIP.215.89.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-05 14:57:03
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Krzyśko 2021-08-04 09:14:11
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-28 14:28:31
RIP.271.8.2021 Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pełczyce oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych z PSZOK, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/483160 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:16:25
OSP.271.1.2021 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie - strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e4a1b6d-583b-479d-af65-659f7426f5f9 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:13:57
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-27 14:23:20
Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-27 14:02:24
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RIP.215.86.2021 Elżbieta Kozioł 2021-07-26 14:33:43
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:50
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:36
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:30