Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe RIP.215.115.2023 na "Dowóz uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych" Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:54:25
- dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:53:06
- dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-08-25 10:52:29
ZARZĄDZENIE NR 122.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2022 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-08-24 11:01:06
ZARZĄDZENIE NR 105.2021. Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2021 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2022 r. Maciej Krzyśko 2023-08-24 11:00:32
ZARZĄDZENIE NR 94.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2020 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2021 r. Maciej Krzyśko 2023-08-24 10:59:53
ZARZĄDZENIE NR 93.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2019 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2020 r. Maciej Krzyśko 2023-08-24 10:59:00
ZARZĄDZENIE NR 61.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2023-08-23 10:19:14
ZARZĄDZENIE NR 60.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2023-08-23 10:18:53
ZARZĄDZENIE NR 59.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2023-08-23 10:18:09
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pełczyce za I półrocze 2023 r Maciej Krzyśko 2023-08-22 11:09:21
ZARZĄDZENIE NR 56.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Chrapowie. Maciej Krzyśko 2023-08-22 11:00:44
ZARZĄDZENIE NR 56.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Chrapowie. Maciej Krzyśko 2023-08-22 10:40:04
ZARZĄDZENIE NR 56.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Chrapowie. Maciej Krzyśko 2023-08-22 10:38:51
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr 78, obr. Pełczyce, gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:04:28
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 KV wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 305, 303, 28 obręb Chrapowo - Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:04:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2 12, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:04:14
Obwieszczenie dotyczące uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa na działce o nr 78, obr. Pełczyce, gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:03:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2 12, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:01:26
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 KV wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 305, 303, 28 obręb Chrapowo - Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:01:12
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnego zespołu linii kablowych SN do 20 KV wraz z dopuszczeniem możliwości budowy kanalizacji kablowej (telesterowniczej) na terenie działek o nr ewid.: 305, 303, 28 obręb Chrapowo - Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-08-21 14:00:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2 12, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo - Wierzchno, Gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-08-21 12:09:49
Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Maciej Krzyśko 2023-08-18 15:18:23
ZARZĄDZENIE Nr 58.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2023-08-17 14:35:05
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-08-16 09:59:10
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-08-16 09:57:29
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Agnieszka Chlebowska 2023-08-16 09:56:54
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (15.10.2023 r.) (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-16 09:56:14
ZARZĄDZENIE NR 57.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2023-08-16 08:57:29
Z39b - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-08-11 13:34:42
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Agnieszka Chlebowska 2023-08-11 07:45:43
ZARZĄDZENIE NR 56.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Chrapowie. Maciej Krzyśko 2023-08-10 09:58:38
ZARZĄDZENIE NR 55.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2024. Maciej Krzyśko 2023-08-10 09:58:03
z54 Maciej Krzyśko 2023-08-10 09:57:29
ZARZĄDZENIE NR 53.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-08-10 09:57:11
ZARZĄDZENIE NR 52.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-08-10 09:56:30
Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Agnieszka Chlebowska 2023-08-10 09:41:50
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (15.10.2023 r.) (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-08-10 09:38:32
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2023-08-09 10:50:08
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW Wody Polskie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną. Maciej Krzyśko 2023-08-07 20:35:59