Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Z7 Elżbieta Kozioł 2024-02-02 14:35:45
ZARZĄDZENIE NR 6.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Na Elżbieta Kozioł 2024-02-02 14:35:31
ZARZĄDZENIE NR 5.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Na Elżbieta Kozioł 2024-02-02 14:35:12
ZARZĄDZENIE NR 115.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce na 2023 rok i zatwierdzenia informacji o realizacji kontroli za 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-02-02 13:51:49
ZARZĄDZENIE NR 54.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych. Maciej Krzyśko 2024-02-02 13:51:15
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 1 lutego 2024 r. dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Agnieszka Chlebowska 2024-02-01 14:25:30
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 1 lutego 2024 roku dot. okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Agnieszka Chlebowska 2024-02-01 14:21:41
postanowienie z dnia 31.01.2024 - dokument usunięty Aneta Wolniak 2024-02-01 08:28:08
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 30 stycznia 2024 r. Agnieszka Chlebowska 2024-02-01 08:27:46
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Aneta Wolniak 2024-02-01 08:26:44
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Aneta Wolniak 2024-02-01 08:25:56
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Aneta Wolniak 2024-02-01 08:25:15
obwieszczenie o wydanym postanowieniu Aneta Wolniak 2024-02-01 08:24:48
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Agnieszka Chlebowska 2024-02-01 08:24:43
WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2024-01-31 14:51:24
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty oraz tunelu namiotowego na maszyny rolnicze na terenie części działki o nr ewid. 42/16 w obrębie Lubiana, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-01-31 11:30:15
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-01-31 11:29:35
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-01-31 11:18:16
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-01-31 11:16:43
ZARZĄDZENIE NR 114.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:41:37
ZARZĄDZENIE NR 114.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:39:17
ZARZĄDZENIE NR 113.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:38:49
ZARZĄDZENIE NR 112.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:38:15
ZARZĄDZENIE NR 111.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad przydziału napojów oraz refundacji części kosztów zakupu okularów oraz szkieł kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:37:43
ZARZĄDZENIE NR 110.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach i innych działaniach oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych będących uczestnikami szkolenia podstawowego. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:37:11
ZARZĄDZENIE NR 109.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2024-01-31 10:36:40
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 kWp na terenie części działki o nr ewid. 148/1 w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. Elżbieta Kozioł 2024-01-30 13:17:28
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczego na terenie części działki o nr ewid. 56/8 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Elżbieta Kozioł 2024-01-30 13:16:47
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-01-30 13:11:27
Zarządzenie Nr 4.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Elżbieta Kozioł 2024-01-25 10:29:00
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej Elżbieta Kozioł 2024-01-25 10:28:19
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-01-25 10:27:45
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-01-25 10:27:35
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-01-25 10:26:40
ZARZĄDZENIE NR 3.2024 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/ 2025, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2024-01-25 07:51:35
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2024-01-25 07:50:14
Zarządzenie Nr 2.2024 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2024-01-25 07:49:57
Postanowienie Nr 46/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO w KOSZALINIE III z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Pełczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Agnieszka Chlebowska 2024-01-24 12:30:28
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid. 458/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce. Elżbieta Kozioł 2024-01-23 13:29:08
Zgromadzenia w Gminie Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-01-23 12:32:18