Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu do głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika. Agnieszka Chlebowska 2022-06-24 07:35:26
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pełczycach z dnia 20 czerwca 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pełczycach zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-24 07:30:19
RIP.271.15.2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/630860 Elżbieta Kozioł 2022-06-24 07:22:14
Zarządzenie Nr 68.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-06-23 14:55:26
ZARZĄDZENIE NR 67.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-23 14:31:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2022-06-22 14:18:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2022-06-22 14:17:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2022-06-22 14:16:48
ZARZĄDZENIE NR 58.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-21 13:01:58
ZARZĄDZENIE NR 57.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-21 13:00:52
Zarządzenie Nr 66.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-06-21 12:58:56
Zarządzenie Nr 65.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-21 12:56:17
Zarządzenie Nr 64.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-21 12:55:57
Zarządzenie Nr 63.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. Agnieszka Chlebowska 2022-06-17 09:22:36
Zarządzenie Nr 62.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-06-17 09:21:00
Zarządzenie Nr 61.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-06-17 09:19:21
Zarządzenie Nr 60.2022 BUrmistrza Pełczyc z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach oraz Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. Agnieszka Chlebowska 2022-06-17 09:17:54
Zarządzenie Nr 59.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 czerwca 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-06-15 13:51:33
ZARZĄDZENIE NR 58.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-06-15 13:51:04
ZARZĄDZENIE NR 57.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-06-15 13:50:34
Postanowienie Nr 47/2022 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pełczycach (...) na dzień 24 lipca 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-06-15 12:15:15
Postanowienie Nr 46/2022 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-06-15 12:13:30
Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zawiadamiam, że za moim pośrednictwem zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie od wydanej w dniu 16.05.2022 r. decyzji nr 2A.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obr. Przekolno gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-06-07 17:36:00
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-06-06 13:13:24
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Krzyśko 2022-06-03 15:26:43
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-06-02 07:10:45
Raport o stanie Gminy Pełczyce za 2021 rok. Agnieszka Chlebowska 2022-05-31 20:55:34
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Maciej Krzyśko 2022-05-31 15:32:51
Informacja z wykonania budżetu za 2021r. Maciej Krzyśko 2022-05-31 15:14:44
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III z dnia 31 maja 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pełczycach zarządzonych na dzień 24 lipca 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-05-31 10:20:48
Zestawienie ofert oraz informacja o wyborze oferty - złożonych w ramach zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego ?Cyfrowa gmina? Elżbieta Kozioł 2022-05-27 14:18:30
Zarządzenie Nr 55.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola. Agnieszka Chlebowska 2022-05-26 10:06:00
Wykaz nieruchomości Maciej Krzyśko 2022-05-25 15:13:33
Zarządzenie Nr 56.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-05-25 15:00:22
Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień z 23.05.2022 Elżbieta Kozioł 2022-05-25 14:54:07
RIP.271.13.2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu IT oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu ?Cyfrowa Gmina?, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/618140 Elżbieta Kozioł 2022-05-25 14:45:42
Informacja z otwarcia ofert na ?Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce?. RIP.215.83.2022 Elżbieta Kozioł 2022-05-25 14:43:05
Zarządzenie Nr 55.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkola. Agnieszka Chlebowska 2022-05-25 14:05:17
Zarządzenie Nr 54.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-05-25 11:56:49
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie numeru i granicy okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2022-05-25 08:26:00