Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
RIP.271.2. 2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:38:21
RIP.271.2. 2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:38:11
RIP.271.2. 2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:37:12
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:36:18
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:36:12
RIP.271.2.2021 Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem - dokument usunięty Magda Symela 2021-02-01 12:33:15
Zarządzenie Nr 11.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2021-01-29 13:10:27
Ogłoszenie o konkursie Agnieszka Chlebowska 2021-01-29 12:33:51
Nabór na Rachmistrzów Spisowych Agnieszka Chlebowska 2021-01-29 12:32:34
Nabór na Rachmistrzów Spisowych Agnieszka Chlebowska 2021-01-29 12:31:37
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2021-01-29 12:29:47
Magda Symela 2021-01-29 11:33:20
Magda Symela 2021-01-29 11:33:06
Magda Symela 2021-01-29 10:13:00
ZARZĄDZENIE NR 12.2021 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Maciej Krzyśko 2021-01-28 21:40:24
ZARZĄDZENIE NR 12.2021 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Maciej Krzyśko 2021-01-28 21:39:36
Zarządzenie Nr 11.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Maciej Krzyśko 2021-01-28 21:38:42
Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2021-01-27 14:24:41
Zarządzenie Nr 6.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-01-26 14:20:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-01-26 14:19:20
ZARZĄDZENIE NR 10.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2021-01-26 14:17:59
Magda Symela 2021-01-26 08:41:11
ZARZĄDZENIE NR 71.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego rozliczania podatku VAT przez Gminę Pełczyce oraz podległe jednostki. Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:07:06
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:05:42
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:04:34
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:02:35
Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/ 2022, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentó niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:34:43
Zarządzenie Nr 7.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:30:17
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:21:21
Wykaz sołtysów - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:20:58
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na: - budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:46:43
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:45:14
Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/ 2022, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentó niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:44:16
Zarządzenie Nr 7.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:44:00
Obwieszczenie o projekcie uchwały Maciej Krzyśko 2021-01-21 16:54:53
Magda Symela 2021-01-21 14:41:47
Magda Symela 2021-01-21 14:40:39
Magda Symela 2021-01-20 14:34:39
Magda Symela 2021-01-20 14:32:27
Magda Symela 2021-01-20 14:32:08