Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Magda Symela 2021-03-11 13:54:49
Ogłoszenie Magda Symela 2021-03-11 13:54:36
Ogłoszenie Magda Symela 2021-03-11 13:54:21
Ogłoszenie Magda Symela 2021-03-11 13:52:37
- dokument usunięty Magda Symela 2021-03-11 13:50:57
- dokument usunięty Magda Symela 2021-03-11 13:47:56
- dokument usunięty Magda Symela 2021-03-11 13:44:35
RIP.271.4. 2021 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce Magda Symela 2021-03-11 13:43:14
RIP.271.4. 2021 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce - dokument usunięty Magda Symela 2021-03-11 13:42:42
RIP.271.4. 2021 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce Magda Symela 2021-03-11 13:42:36
RIP.271.4. 2021 Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce - dokument usunięty Magda Symela 2021-03-11 13:42:17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w m. Pełczyce przy ul. Starogrodzkiej, ul. Rakoniew, ul. Wiosennej na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-03-10 13:36:34
Obwieszczenie z dnia 05.03.2021 Maciej Krzyśko 2021-03-06 16:13:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na terenie działek o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-03-04 17:40:01
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: - Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Ogrodowej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 631 o powierzchni 0,0697 ha. Maciej Krzyśko 2021-02-28 14:23:55
Projekt decyzji o ustaleniu warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 458/5 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-25 18:46:15
Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy zespołu elektroenergetycznych linii SN wraz z liniami teletechnicznymi, na działce o nr ewid. 164/1 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-24 13:53:08
Ogłoszenie - wynik konkursu Maciej Krzyśko 2021-02-23 10:04:16
Ogłoszenie - wynik konkursu Maciej Krzyśko 2021-02-23 10:04:01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-23 10:02:26
Ogłoszenie - wynik konkursu Maciej Krzyśko 2021-02-23 08:04:35
ZARZĄDZENIE NR 84.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierzawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne Maciej Krzyśko 2021-02-19 17:02:31
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-19 17:00:41
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-19 10:13:38
Magda Symela 2021-02-18 12:10:34
Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 57/54 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-17 21:52:13
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lutego 2021 r. o numerach i granicach okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:32:33
Zarządzenie Nr 20/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających. Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:28:37
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pełczycach- Okręg Nr 13 (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2021-02-17 14:20:49
Magda Symela 2021-02-17 12:30:32
Magda Symela 2021-02-17 10:12:28
Projekt decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach o nr ewid.: 49/12, 49/16 obręb Nadarzyn, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-02-15 16:59:37
ZARZĄDZENIE NR 18.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2021-02-15 16:57:29
ZARZĄDZENIE NR 16.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:50:00
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:49:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 536 i części działek o nr ewid.: 557, 14/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-12 17:46:23
Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2021-02-12 13:59:24
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na terenie działki o nr ewid. 76/27 położonej w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-02-10 23:00:37
Wykaz sołtysów - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 11:59:34
Rewizyjna Agnieszka Chlebowska 2021-02-10 09:00:41