Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie tężni solankowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 46/2, 260, 275/4, 259, 325 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-01-31 13:15:27
Zarządzenie Nr 4.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2023-01-30 14:28:45
Obwieszczenie o wydanej decyzji Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:16:26
Obwieszczenie o wydanej decyzji - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:15:35
Obwieszczenie o wydanej decyzji - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-28 12:15:30
Wykaz zgromadzeń - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2023-01-26 11:15:07
Zgromadzenia (zakładka menu) Agnieszka Chlebowska 2023-01-26 11:13:02
Zarządzenie Nr 3.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Agnieszka Chlebowska 2023-01-25 12:47:38
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2022r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 17:33:29
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 09:34:48
Opinia RIO o prawidłowości planowego długu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-01-24 09:34:15
Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży widokowej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 254/4 obręb Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2023-01-23 18:32:21
Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok Elżbieta Kozioł 2023-01-20 14:58:47
Burmistrz Pełczyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2023-01-20 14:11:57
Burmistrz Pełczyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2023-01-20 14:10:46
Ogłoszenie ws. możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej Maciej Krzyśko 2023-01-19 20:39:11
Zarządzenie Nr 2.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/ 2024, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:16:27
ZARZĄDZENIE NR 1.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 rok. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 08:10:32
ZARZĄDZENIA 2023 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:48
ZARZĄDZENIE NR 118.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:18:06
ZARZĄDZENIE NR 117.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:17:16
Z116 Agnieszka Chlebowska 2023-01-18 07:16:27
Ogłoszenie z otwarcia oraz z wyboru oferty w postępowaniu nr RIP.215.16.2023 na ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? Elżbieta Kozioł 2023-01-17 15:18:03
Studium uwarunkowań - Projekt 2 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:58
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:37
Studium uwarunkowań - Projekt 2 Maciej Krzyśko 2023-01-16 12:23:03
f - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:27:29
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:27:15
f - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 22:26:59
0 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-13 08:09:09
0 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:40:41
Studium uwarunkowań - Projekt 1 Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:40:06
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce (zakładka menu) Maciej Krzyśko 2023-01-12 17:38:01
Odp. na pytania w postępowaniu RIP.215.16.2023 pn.: ?Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach? Elżbieta Kozioł 2023-01-12 14:12:45
Druki podatek rolny Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:34:24
Druki podatek od środków transportowych Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:33:56
Druki podatek od nieruchomości Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:33:25
Druki podatek leśny Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:32:33
Druki podatek leśny - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:46
Druki podatek od nieruchomości - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2023-01-10 17:31:44