Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 57.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-09-04 17:17:12
Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Agnieszka Chlebowska 2020-09-04 13:48:35
Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów - działka nr 351/14 o powierzchni 0,3998 ha. Maciej Krzyśko 2020-08-31 23:37:27
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020r. Maciej Krzyśko 2020-08-30 14:08:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu zbożowego, budynku kosza przyjęciowego ze sterownią, dwóch naziemnych zbiorników zbożowych z infrastrukturą techniczną niezbędna do ich użytkowania oraz podnośnikami kubełkowymi, redlerami, taśmociągami oraz wieżą operacyjną, budowie suszarni, najazdowej wagi samochodowej wraz z budynkiem sterowania wagą i rakorafem, budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z instalacją gazową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 188/3, 188/5, 189/2, 192/3 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2020-08-30 14:04:50
Obwieszczenie o zakończeniu prac nad projektem zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Agnieszka Chlebowska 2020-08-26 07:27:30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2020-08-24 19:43:51
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2020-08-24 19:42:58
ZARZĄDZENIE NR 56.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-08-24 19:41:36
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach Magda Symela 2020-08-24 14:37:36
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach Magda Symela 2020-08-24 14:08:52
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach Magda Symela 2020-08-24 14:07:28
Agnieszka Chlebowska 2020-08-21 11:20:24
Agnieszka Chlebowska 2020-08-21 11:19:15
Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2020-08-20 14:36:00
Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Skarbnikowi Gminy Pełczyce upoważnienia do potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Agnieszka Chlebowska 2020-08-18 09:30:00
Informacja w sprawie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dn. 28.06.2020 r. Agnieszka Chlebowska 2020-08-18 09:07:45
Informacja w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021. Agnieszka Chlebowska 2020-08-14 07:38:33
Informacja w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021. Agnieszka Chlebowska 2020-08-14 07:37:57
Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: - Działka zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w miejscowości Jagów i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 188/2 o powierzchni 0,0804 ha Maciej Krzyśko 2020-08-13 19:56:02
ZARZĄDZENIE NR 55.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2021. Maciej Krzyśko 2020-08-13 19:52:10
Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2020-08-13 12:21:34
Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2020-08-13 11:20:36
Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2020-08-12 11:17:32
Zapytanie ofertowe Nr RIP.215.97.2020 na przeprowadzenie szkolenia na temat PPK w jednostkach finansów publicznych dla pracowników merytoryczncyh zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce oraz opracowanie ulotki informacyjnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2020-08-12 11:15:22
Informacja w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2021. Agnieszka Chlebowska 2020-08-10 07:52:27
Plan polowań koła Szarak w Barlinku. Maciej Krzyśko 2020-08-09 17:08:28
ZARZĄDZENIE NR 52.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-08-06 18:11:44
ZARZĄDZENIE NR 51.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-08-06 18:10:42
Sprostowanie ogłoszenia o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Sportowy sukces w grze w piłkę nożną poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Pełczyce" Maciej Krzyśko 2020-08-06 18:09:41
Wynik konkursu - "Sportowy sukces w grze w piłkę nożną poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Pełczyce" Maciej Krzyśko 2020-08-06 18:08:30
Wynik konkursu - "Sportowy sukces w grze w piłkę nożną poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe na terenie Gminy Pełczyce" Maciej Krzyśko 2020-08-06 18:08:10
Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu dzieci i młdzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dowozu. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:37:07
Zarządzenie Nr 54.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Będargowie. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:28:37
Zarządzenie Nr 53.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu dzieci i młdzieży niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zwrotu kosztów dowozu. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:27:14
ZARZĄDZENIE NR 52.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:21:01
ZARZĄDZENIE NR 51.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:20:48
Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Będargowie. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:20:29
Zarządzenie Nr 50.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Będargowie. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:13:16
Zarządzenie Nr 49.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Skarbnikowi Gminy Pełczyce upoważnienia do potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Agnieszka Chlebowska 2020-08-06 14:13:00