Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 66.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności. Agnieszka Chlebowska 2020-09-29 10:12:25
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-22 14:26:25
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik; Publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Maciej Krzyśko 2020-09-21 16:19:57
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2020-09-18 16:07:10
ZARZĄDZENIE NR 63.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki budżetowej pn. Szkoła Podstawowa w Będargowie. Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:54:04
ZARZĄDZENIE NR 62.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:53:21
ZARZĄDZENIE NR 61.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 września 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:52:50
ZARZĄDZENIE NR 59.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:52:18
ZARZĄDZENIE NR 58.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:51:34
ZARZĄDZENIE NR 57.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:50:56
ZARZĄDZENIE NR 92.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2020-09-18 07:49:46
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-17 10:28:17
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-17 10:28:08
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-17 10:27:33
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Krzyśko 2020-09-15 13:12:05
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Pełczyce za I półrocze 2020 r. Maciej Krzyśko 2020-09-14 20:43:06
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach z późniejszymi zmianami. Agnieszka Chlebowska 2020-09-09 10:58:40
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach z późniejszymi zmianami. Agnieszka Chlebowska 2020-09-09 10:57:38
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-08 11:01:48
Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach z późniejszymi zmianami. Agnieszka Chlebowska 2020-09-08 08:53:09
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:46:23
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:46:15
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:56
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:47
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:38
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:27
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:18
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:09
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:45:00
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:44:37
Obsługa bankowa budżetu Gminy Pełczyce i jednostek organizacyjnych Gminy Pełczyce w okresie od 30.10.2020 r. do 29.10.2025 r. Magda Symela 2020-09-07 12:43:41
ZARZĄDZENIE NR 60.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 03.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2020-09-04 17:18:23
ZARZĄDZENIE NR 59.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2020-09-04 17:17:37
ZARZĄDZENIE NR 58.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-09-04 17:17:26
ZARZĄDZENIE NR 57.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2020-09-04 17:17:12
Rozporządzenie Nr 9/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. Agnieszka Chlebowska 2020-09-04 13:48:35
Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów - działka nr 351/14 o powierzchni 0,3998 ha. Maciej Krzyśko 2020-08-31 23:37:27
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PEŁCZYC Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020r. Maciej Krzyśko 2020-08-30 14:08:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynu zbożowego, budynku kosza przyjęciowego ze sterownią, dwóch naziemnych zbiorników zbożowych z infrastrukturą techniczną niezbędna do ich użytkowania oraz podnośnikami kubełkowymi, redlerami, taśmociągami oraz wieżą operacyjną, budowie suszarni, najazdowej wagi samochodowej wraz z budynkiem sterowania wagą i rakorafem, budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z instalacją gazową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid.: 188/3, 188/5, 189/2, 192/3 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2020-08-30 14:04:50
Obwieszczenie o zakończeniu prac nad projektem zadań ochronnych oraz sporządzeniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. Agnieszka Chlebowska 2020-08-26 07:27:30