Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zapytanie ofertowe na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2021 r. Elżbieta Kozioł 2021-05-20 15:00:02
zapytanie ofertowe na chemiczno - mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2021 r. Elżbieta Kozioł 2021-05-20 13:02:06
Rozporządzenie nr 15/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12.05.2021 r. Maciej Krzyśko 2021-05-19 19:39:51
Wykaz sołtysów - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-19 10:07:15
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-05-17 09:26:49
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-05-17 09:26:22
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-17 09:25:54
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-05-17 09:25:32
Zarządzenie Nr 34.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) Agnieszka Chlebowska 2021-05-17 08:15:08
Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik Maciej Krzyśko 2021-05-14 23:09:16
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Maciej Krzyśko 2021-05-14 19:01:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2021-05-14 19:00:28
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 14.05.2021 r. o korekcie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie bydynku byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-14 14:39:57
ZARZĄDZENIE NR 33.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-05-13 22:19:30
ZARZĄDZENIE NR 32.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-05-13 22:18:34
ZARZĄDZENIE NR 35.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia stałego składu komisji przetargowej przeprowadzającej publiczne przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy. Maciej Krzyśko 2021-05-12 19:22:52
ZARZĄDZENIE NR 35.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia stałego składu komisji przetargowej przeprowadzającej publiczne przetargi na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy. Maciej Krzyśko 2021-05-12 19:22:19
Zarządzenie Nr 34.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (NSP 2021) Maciej Krzyśko 2021-05-12 19:21:59
ZARZĄDZENIE NR 33.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-05-12 19:21:45
ZARZĄDZENIE NR 32.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-05-12 19:21:32
zapytanie ofertowe - animator czasu wolnego -RIP.215.60.2021 Elżbieta Kozioł 2021-05-12 14:40:36
zapytanie ofertowe - animator czasu wolnego -RIP.215.60.2021 Elżbieta Kozioł 2021-05-12 12:08:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid. 35 w obrębie Brzyczno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-11 22:49:48
Obwieszczenie dot. ,,Budowa farmy fotowoltaiczne jo mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 171, 184/2 obręb Bolewice. Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:52:53
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie działki 17/63 położonej w obrębie Niesporowice, gm. Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:52:31
Obwieszczenie dot. ,,Budowa farmy fotowoltaiczne jo mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 171, 184/2 obręb Bolewice. Maciej Krzyśko 2021-05-07 18:51:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1) od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3551 2)od stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego do stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia 3) od stacji S-3473 Pełczyce Żwirownia do złącza kablowego ZKSN wraz z budową złącza na działkach o nr ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach, obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 106/2 obr Trzęsacz, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:13:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od złącza kablowego ZKSN do słupa nr 18/7 w linii L-315 wraz z budową słupa, 2)od złącza kablowego ZKSN do stacji S-3552, 3)od stacji S-3552 do złącza kablowego ZKSN2 wraz z budową złącza kablowego 4) od złącza kablowego ZKSN2 do słupa nr 24 w linii L-315 wraz z budową słupa, 5) od złącza kablowego ZKSN2 do stacji kontenerowej S-3385 Pełczyce Nowa wraz z budową stacji S-3385, 6) od słupa nr 19 do stacji S-3385, oraz budowa powiązań kablowych 0,4 kV do stacji S-3385 na działkach o nr ewid. 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8, w Pełczycach obręb Pełczyce oraz na działkach o nr ewid. 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:12:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3343 Pełczyce GS do stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3346, 2)od stacji S-3346 Pełczyce Miasto 2 do S-3429 wraz z budową nowej stacji kontenerowej S-3429, 3)od stacji S-3429 do stacji S-3268 Pełczyce Chrobrego wraz z budową stacji kontenerowej S-3268, oraz budowie linii kablowych 0,4 kV do powiązania z budowanymi stacjami S-3346, S-3429, S-3268 położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3,177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 19:10:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3399 Pełczyce PGR 2 do stacji S-3297 Pełczyce 1, 2)od stacji S-3297 Pełczyce 1 do złącza kablowego ZKSN, 3)od ZKSN do projektowanego słupa w miejscu istniejącego w linii L-360, oraz budowie złącza kablowego ZKSN położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 09:24:01
Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Pełczyce za 2020 r. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:56:21
Analiza gospodarki odpadami za rok 2020 Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:30:45
Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Starogrodzkiej - Rakoniew - Wiosennej w Pełczycach na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:27:50
ZARZĄDZENIE NR 31.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:24:16
ZARZĄDZENIE NR 30.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:23:45
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:42
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:00
ZARZĄDZENIE NR 27.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:20:20
ZARZĄDZENIE NR 26.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:14:48
Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach wspierania rodziny w Gminie Pełczyce na rok 2020 Agnieszka Chlebowska 2021-04-29 14:17:01