Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 87.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji: Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-01-12 15:45:29
Zarządzenie Nr 2.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Agnieszka Chlebowska 2021-01-12 15:39:53
ZARZĄDZENIE NR 1.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2021 rok. Agnieszka Chlebowska 2021-01-12 15:37:19
ZARZĄDZENIA 2021 Agnieszka Chlebowska 2021-01-12 15:34:22
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 11.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 40/26 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-11 16:40:28
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2021-01-11 14:27:53
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-01-08 12:32:03
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2021-01-08 12:31:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania ganku przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym na funkcję mieszkalną na działce o nr ewid.: 76/27 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-07 17:22:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie pomostu wraz z altaną na wodzie na działkach o nr ewid.: 46/1, 46/2, 46/5 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-07 17:21:49
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Maciej Krzyśko 2020-12-30 10:33:46
Zapytanie ofertowe RIP.215.154.2020 Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. Magda Symela 2020-12-29 12:08:12
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2020-12-29 10:35:23
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2020-12-29 10:34:11
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na skablowaniu linii 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działce o nr ewid. 80/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2020-12-28 13:20:30
ZARZĄDZENIE NR 86.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2020-12-23 21:39:52
BUDŻET GMINY PEŁCZYCE NA ROK 2021 Maciej Krzyśko 2020-12-23 21:28:04
WPF na lata 2021-2035 Maciej Krzyśko 2020-12-23 21:26:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Maciej Krzyśko 2020-12-23 21:24:41
Druki - Podatek Rolny Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:38:04
Druki - Podatek od Środków Transportowych Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:37:10
Druki - Podatek od Nieruchomości Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:36:21
Druki - Podatek Leśny Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:35:56
Komunikat GUS z dnia 20 października 2020- cena sprzedaży drewna. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:31:20
Komunikat GUS z dnia 19 października 2020 - cena skupu żyta. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:28:05
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:27:15
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:26:43
Podatki 2021 Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:22:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2020r. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:15:15
OPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY WPF NA LATA 2021-2035. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:12:41
OPINIA RIO O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021r. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:12:02
OPINIA RIO O DEFICYCIE NA 2021 R Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:11:22
ZARZĄDZENIE NR 85.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 21.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Maciej Krzyśko 2020-12-22 21:07:30
Zapytanie ofertowe RIP.215.149.2020 Usługa polegająca na zapewnieniu opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt Magda Symela 2020-12-22 08:59:27
Zapytanie ofertowe RIP.215.148.2020 Świadczenie usług weterynaryjnych całodobowych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce Magda Symela 2020-12-22 08:59:11
Zapytanie ofertowe RIP.215.147.2020 Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt lub Tymczasowego Punktu Adopcyjnego w Pełczycach Magda Symela 2020-12-22 08:58:52
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2020-12-21 14:32:25
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2020-12-21 14:27:58
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2020-12-21 14:27:48
Zakup pojazdu 9-osobowego dostosowanego do przewożenia osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności wraz z kompletem opon zimowych i obowiązkowym wyposażeniem Magda Symela 2020-12-21 14:27:33