Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zamówienie z wolnej ręki Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:41:00
negocjacje bez ogłoszenia Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:40:43
partnerstwo innowacyjne Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:40:28
podstawowy Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:40:07
zamówienie z wolnej ręki Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:39:39
negocjacje bez ogłoszenia Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:39:24
partnerstwo innowacyjne Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:39:04
dialog konkurencyjny Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:38:46
negocjacje z ogłoszeniem Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:38:03
przetarg ograniczony Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:35:12
przetarg ograniczony Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:33:35
przetarg nieograniczony Maciej Krzyśko 2021-01-20 11:32:50
Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż progi unijne Maciej Krzyśko 2021-01-19 18:05:02
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne Maciej Krzyśko 2021-01-19 18:04:35
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne Maciej Krzyśko 2021-01-19 18:04:26
Zamówienia publiczne od 01.01.2021 (zakładka menu) Maciej Krzyśko 2021-01-19 18:02:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:58:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:57:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:56:39
Ogłoszenie w/s możliwości zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:55:20
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:54:10
Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:52:27
ZARZĄDZENIE NR 91.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:50:52
ZARZĄDZENIE NR 90.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:50:05
ZARZĄDZENIE NR 89.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:49:10
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:47:34
ZARZĄDZENIE NR 1.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2021 rok. Maciej Krzyśko 2021-01-19 17:46:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Magda Symela 2021-01-19 11:54:40
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 40/26 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-15 17:47:40
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2020 na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa i przebudowa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce Magda Symela 2021-01-14 09:17:56
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-13 23:44:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:21:30
Zarządzenie Nr 6.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:19:16
Zarządzenie Nr 5.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:17:39
Zarządzenie Nr 4.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zbycia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:15:35
ZARZĄDZENIE NR 3.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:14:51
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 536 i części działek o nr ewid.: 557, 14/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:11:26
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid.: 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:10:35
O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-01-12 19:10:03
Zarządzenie Nr 88.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 grudnia 2020 r. w Sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-01-12 15:46:58