Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej. Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:12:29
Decyzja nr 11A.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:11:38
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz z budową złącza kablowego ZKSN Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:10:58
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka zawiadamiające o zawarciu porozumienia dwustronnego pomiędzy Burmistrzem Barlinka i Burmistrzem Pełczyc w sprawie wydania decyzji icp dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV od GPZ Barlinek do ZK-SN Pełczyce Nowa wraz budową złącza kablowego ZKSN Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:10:17
ZARZĄDZENIE NR 40.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XVIII.187.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu zgodnie z załącznikami. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy . § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:08:34
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:08:04
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-06-19 11:07:33
ogłoszenie z otwarcia ofert RIP.215.69.2021 Elżbieta Kozioł 2021-06-17 14:09:58
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-06-17 13:44:25
"Dowóz uczniów/dzieci do szkół/przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r."; strona prowadzonego postępowania: na stronie https://platformazakupowa.pl ID 472067 Elżbieta Kozioł 2021-06-17 10:55:29
ZARZĄDZENIE NR 43.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:58:01
Zarządzenie Nr 42.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:55:53
Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:55:43
ZARZĄDZENIE NR 40.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XVIII.187.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu zgodnie z załącznikami. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy . § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:55:31
Zarządzenie Nr 39.2021 BUrmistrza Pełczyc z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach." Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:55:11
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:54:57
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:54:41
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:54:22
Decyzja nr 11A.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania kotłowni na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid.: 57/52, 57/53 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej w Pełczycach. Maciej Krzyśko 2021-06-16 18:52:47
Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.1363) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza: 1) Czwarty publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowana, położona przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczona wg. ewidencji gruntów - działka nr 351/14 o powierzchni 0,3998 ha. Maciej Krzyśko 2021-06-14 11:04:07
Wykaz osób oczekujących na przydział lokali - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-06-13 19:38:10
Mieszkaniowy Zasób Gminy Pełczyce (zakładka menu) Maciej Krzyśko 2021-06-13 19:35:26
AktualizacjaPZP10.06.2021 Elżbieta Kozioł 2021-06-11 09:21:27
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-06-10 12:01:50
Zapytanie ofertowe na Wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-06-09 10:08:16
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 14:00:17
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 13:47:04
KONKURS na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach" Elżbieta Kozioł 2021-06-04 13:46:41
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach obręb Pełczyce, oraz 106/2 obr Trzęsacz, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-02 15:09:55
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8 obr Pełczyce oraz 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-01 18:27:09
Mirosław Kluk - Burmistrz Maciej Krzyśko 2021-06-01 08:08:38
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:55:25
Monika Antczak - Kierownik CUW Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:47:19
Julita Kołda - Dyrektor MGOK Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:46:43
Beata Nowak - Dyrektor SP w Będargowie Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:46:02
Witold Sitasz - Kierownik ZGKiM Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:45:24
Marzenna Dziekońska - Dyrektor MG Przedszkola i MG Żłobka w Pełczycach Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:44:34
Marek Górecki - Kierownik MGOPS Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:43:02
Alicja Burda - Dyrektor SP w Pełczycach Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:42:26
Jolanta Blaźniak - Dyrektor MG Biblioteki Publicznej Maciej Krzyśko 2021-06-01 07:40:59