Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 12.2021 Burmistrza Pełczyc w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:22:07
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:21:40
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:21:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działce o nr ewid.: 57/50 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:14:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:13:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:13:19
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 08:24:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:Budowie, rozbudowie i przebudowie budynku sali sportowej o obiekt pływalni oraz budowie, rozbudowie i przebudowie zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz trybun na części działki o nr ewid. 143/11 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-16 13:23:01
Zarządzenie Nr 51.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-16 13:06:57
wykonywanie usług z zakresu dowozu dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-14 14:12:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-12 12:24:34
RIP.271.7.2021 Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach ? budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej - https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/481849 Elżbieta Kozioł 2021-07-09 14:52:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie złącza ZK-SN, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na działkach o nr ewid. 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 13:46:08
Zarządzenie Nr 42.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:28:20
Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:27:18
Zarządzenie Nr 39.2021 BUrmistrza Pełczyc z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Opracowanie koncepcji funkcjonalno- przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach." Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:26:04
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:23:47
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:12:26
Zarządzenie Nr 50.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-09 11:06:12
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:50:43
Zarządzenie Nr 48.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:36
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:25
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:48:10
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:47:53
ZARZĄDZENIE NR 49.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:47:23
Obwieszczenie dot. planu urządzenia lasu. Maciej Krzyśko 2021-07-08 22:45:35
protokół z otwarcia ofert azbest Elżbieta Kozioł 2021-07-08 14:52:40
zestawienie Ofert - azbest Elżbieta Kozioł 2021-07-08 14:50:30
informacja z otwarcia - unieważnienie konkursu Elżbieta Kozioł 2021-07-02 15:02:07
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-06-29 14:02:17
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Pierwszy publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Agnieszka Chlebowska 2021-06-29 07:42:12
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1, 328, 341/3, 332/2, 351/2, 353/14, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 353/8, 353/9, 353/17, 353/18, 363, 364, 367, 369, 370, 372, 358/7, 347, 351/8, 351/7, 351/12, 351/11, 23/2, 23/12, 339, 350/2, 350/5, 350/6, 338/7, 338/9, 338/13, 633/9, 633/7, 633/10, 338/19, 338/16, 633/8, 633/2 w Pełczycach obręb Pełczyce, oraz 106/2 obr Trzęsacz, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-06-25 14:51:45
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 338/19, 338/16, 633/8, 633/2, 338/22, 338/21, 338/18, 338/17, 633/1, 338/12, 412/7, 412/13, 412/11, 412/12, 146/4, 400, 398, 377, 396/7, 396/2, 381/8 obr Pełczyce oraz 29/6, 30, 31/8, 44, 35/5, 34/2, 33, 32/4, 32/3, 32/1, 85 obr Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-06-25 14:50:36
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV na działkach o numerach ewid.: 221, 124/2, 124/1, 149/3, 149/2, 148, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177/1, 177/3, 177/4, 198/3, 235, 236/5, 236/9, 236/10, 236/12, 236/13, 236/16, 321, 269, 268/3, 267/2, 266/2, 265, 264, 257, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 207, 256, 255, 206/2, 146/6, 213/3, 213/4, 254, 263/7, 263/6, 146/5, 146/2, 146/7, 273/2, 272/2, 272/1, 280/1, 263/5, 295/2, 299, 277, 308, 275/3, 276, 313, 315, 326, 327, 330, 420, 331, 146/4, 329/3, 329/2, 325, 258, 333/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-06-25 14:49:01
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty RIP.215.69.2021 Elżbieta Kozioł 2021-06-24 14:48:07
Zapytanie ofertowe na Wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-06-24 14:36:04
Zapytanie ofertowe - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pełczyce w 2021 r Elżbieta Kozioł 2021-06-24 12:54:36
RIP.271.6.2021 Budowa pomostu wraz z altaną na wodzie na jez. Panieńskim w Pełczycach - strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/474045 - (ID 474045) Elżbieta Kozioł 2021-06-22 15:47:50
Zarządzenie Nr 44.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-06-22 15:40:01
Wiesław Kropiński - Radny Maciej Krzyśko 2021-06-21 11:14:44