Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-11 19:00:03
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:59:28
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:58:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie, nadbudowie, rozbudowie i częściowej rozbiórce byłej kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Usług Społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 57/46 oraz części działek o nr ewid. 57/52 i 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-08-11 18:57:42
Burmistrz Pełczyc informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-08-10 15:40:24
Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:23:08
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:20:52
Zarządzenie Nr 55.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:19:01
ZARZĄDZENIE NR 54.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:29
ZARZĄDZENIE NR 53.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:18:17
ZARZĄDZENIE NR 52.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-08-09 16:17:49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:49
Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2021-08-06 13:20:27
protokół z otwarcia i unieważnienia post. RIP.215.89.2021 Elżbieta Kozioł 2021-08-05 14:57:03
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Maciej Krzyśko 2021-08-04 09:14:11
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: -budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE przy ul. Rakoniew w Pełczycach na działce o nr ewid. 56/28 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-28 14:28:31
RIP.271.8.2021 Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pełczyce oraz wyposażenie w pojemniki i kontenery oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów odebranych z PSZOK, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/483160 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:16:25
OSP.271.1.2021 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Płotnie - strona prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0e4a1b6d-583b-479d-af65-659f7426f5f9 Elżbieta Kozioł 2021-07-28 14:13:57
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie złącza ZK-SN i elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid.: 23/9, 24/27, 26/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-27 14:23:20
Zapytanie ofertowe: Dowóz dzieci/uczniów na zajęcia edukacyjne z terenu Gminy Pełczyce do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ?Bratek? w Barlinku w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu Elżbieta Kozioł 2021-07-27 14:02:24
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania RIP.215.86.2021 Elżbieta Kozioł 2021-07-26 14:33:43
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych poszczególnych sołectw Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:50
Zarządzenie Nr 36.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:36
Zarządzenie Nr 13.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:30
Zarządzenie Nr 14.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:17:10
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:34
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:28
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:21
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:16:05
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:54
ZARZĄDZENIE NR 37.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:45
ZARZĄDZENIE NR 43.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 czerwca 2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:33
Zarządzenie Nr 44.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:22
ZARZĄDZENIE NR 49.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:13
Zarządzenie Nr 45.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Pełczycach oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego "Bezpieczne Stanowisko Komputerowe"(BSK do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". Agnieszka Chlebowska 2021-07-22 13:15:03
Zarządzenie Nr 46.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:37:41
Zarządzenie Nr 47.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:36:37
Zarządzenie Nr 48.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie komunalizacji nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2021-07-20 07:34:54
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:25:46
ZARZĄDZENIE NR 15.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2021-07-19 14:22:29