Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie publicznego przetargu. Maciej Krzyśko 2022-03-14 12:30:51
Zarządzenie Nr 21.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-03-11 12:42:37
Zarządzenie Nr 20.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-11 10:32:21
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza 1) Trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Nieruchomość niezabudowanego gruntu, położona w obrębie geodezyjnym 0009 Pełczyce przy ul.Krzywej i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 265/1 o powierzchni 0,1055 ha. Maciej Krzyśko 2022-03-10 17:04:42
Zarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego okresowo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-10 13:57:42
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021. Agnieszka Chlebowska 2022-03-10 08:27:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - Pełnomocnik Tomasz Jagiełło ul. Krasińskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid.: 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-03-09 17:38:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań - Pełnomocnik Tomasz Jagiełło ul. Krasińskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid.: 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-03-09 17:37:44
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2022-03-07 15:50:40
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2022-03-07 15:49:59
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin (c.d.) Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:58:52
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:58:16
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:57:14
Zapytanie ofertowe- RIP.215.33.2022- Warsztaty Akademia rodzin Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 13:57:06
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:57:17
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:53:16
Zarządzenie Nr 18.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie powołania składu członków Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:50:50
Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:49:20
Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia projektu dot. Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko- niemieckiej współpracy.4UP, nr projektu INT- 157 w ramach programu INTERREG VA. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:48:40
Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:48:25
Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2022-03-07 11:47:48
RIP.271.3.2022 Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach, strona postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/580146 Elżbieta Kozioł 2022-03-04 13:29:16
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-03-01 10:09:11
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego Maciej Krzyśko 2022-03-01 08:16:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-02-28 19:20:31
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-28 10:07:22
Zarządzenie Nr 13.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-28 10:05:29
Zarządzenie Nr 12.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-17 14:51:13
Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-02-16 15:16:21
Zarządzenie Nr 11.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zamiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-16 09:17:17
Zarządzenie Nr 10.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2022-02-16 09:14:58
Obwieszczenie o złożonym raporcie Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:41:07
Postanowienie o podjęciu postępowania Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:40:18
Obwieszczenie o projekcie uchwały - kąpielisko Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:39:44
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:13:54
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:11:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347 i 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-02-09 12:24:04
RIP.271.2.2022 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/571450 Elżbieta Kozioł 2022-02-08 16:13:31
Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:37:52
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:36:11