Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 85.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Maciej Krzyśko 2021-12-23 17:10:22
Zarządzenie Nr 100.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-12-23 14:19:23
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok2021 - aktualizacja Elżbieta Kozioł 2021-12-22 14:52:30
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie drogi gminnej (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-12-21 14:35:12
RIP.271.21.2021 ?Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach" strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/554259 Elżbieta Kozioł 2021-12-20 14:48:42
ogłoszenie z otwarcia ofert Świadczenie usług przewozów autobusowych Elżbieta Kozioł 2021-12-20 14:47:10
Zarządzenie Nr 95.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne. Maciej Krzyśko 2021-12-20 10:01:00
z94 - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2021-12-20 10:00:08
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 28/2021 z dnia 19.07.2021 Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:54:35
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona w obrębie geodezyjnym 0013 Trzęsacz i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 127/3 o powierzchni 0,7700 ha. Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:52:58
UCHWAŁA NR CCLV.647.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:48:43
UCHWAŁA NR CCLV.646.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 rok Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:48:09
UCHWAŁA NR CCLV.648.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2022 ? 2036 Maciej Krzyśko 2021-12-20 09:47:38
Zarządzenie Nr 98.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2021-12-17 12:44:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid.: 347 i 146/4 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2021-12-17 08:09:35
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Pełczyce w schronisku dla zwierząt Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:28:25
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:26:53
Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt Elżbieta Kozioł 2021-12-16 09:25:40
ZARZĄDZENIE NR 93.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:39:58
ZARZĄDZENIE NR 92.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:39:18
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-12-15 08:38:16
Zarządzenie Nr 94.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do podejmowania działań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Agnieszka Chlebowska 2021-12-15 07:36:00
Zarządzenie Nr 96.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2021-12-14 15:44:28
Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 20A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2021-12-13 13:53:54
Obwieszczenie o zmianie decyzji nr 19A.2021 z dnia 13.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2021-12-13 13:53:06
ZARZĄDZENIE NR 91.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-10 17:45:03
zapytanie ofertowe świadczenie usług przewozów autobusowych Elżbieta Kozioł 2021-12-10 13:35:52
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Pelczyce na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2030" Maciej Krzyśko 2021-12-08 13:22:41
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-08 11:59:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-08 10:10:57
zestawienie ofert RIP.215.133.2021 Elżbieta Kozioł 2021-12-06 14:57:39
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - Przebudowie drogi (ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o nr ewid.: 257, 256, 268/3, 321, 148, 269 obręb Pełczyce , gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-06 14:24:19
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-12-01 15:12:59
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2021-11-30 10:27:23
zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 15:01:03
zapytanie ofertowe Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 14:57:52
zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2021-11-26 14:56:49
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza Drugi publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy: Działka niezabudowanego gruntu, położona przy ul.Krzywej w Pełczycach i oznaczona wg ewidencji gruntów nr 265/1 o powierzchni 0,1055 ha. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:38:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.20A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:36:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIP.6730.19A.2021 z dnia 13.10.2021 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce w zakresie rozszerzenia terenu inwestycji zgodnie z załącznikiem graficznym. Maciej Krzyśko 2021-11-26 07:35:06