Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o złożonym raporcie Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:41:07
Postanowienie o podjęciu postępowania Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:40:18
Obwieszczenie o projekcie uchwały - kąpielisko Maciej Krzyśko 2022-02-14 07:39:44
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:13:54
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-09 15:11:43
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347 i 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-02-09 12:24:04
RIP.271.2.2022 Dostawa (sprzedaż) paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/571450 Elżbieta Kozioł 2022-02-08 16:13:31
Zarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:37:52
Zarządzenie Nr 8.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:36:11
Zarządzenie Nr 7.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-02-07 12:35:52
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej ( ul. Krzywa) wraz z budową ścieżki rowerowej oraz parkingami na działkach o numerach ewid.: 256, 257, 268/3, 321, 269, 148 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-02-02 09:24:09
Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 13:01:42
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 12:51:00
Zarządzenie Nr 2.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-01-27 07:06:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2022-01-26 14:39:33
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej na działkach o nr ewid.: 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce, w zakresie zmiany linii rozgraniczających teren inwestycji na załączniku graficznym. Maciej Krzyśko 2022-01-26 14:37:25
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r Maciej Krzyśko 2022-01-26 09:12:37
KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY PEŁCZYCE ORAZ O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2021 R. Maciej Krzyśko 2022-01-26 09:11:25
Opinia RIO w Szczecinie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-01-25 09:23:44
Opinia RIO w Szczecinie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-01-25 09:23:15
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej na części działek o numerach ewid.: 347, 146/4 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami Maciej Krzyśko 2022-01-25 07:28:09
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji Agnieszka Chlebowska 2022-01-21 13:34:04
Dokumenty 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-18 19:05:52
Dokumenty 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-18 19:05:17
Zarządzenie Nr 6.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko-Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/ 2023, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2022-01-18 09:20:20
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-14 14:43:54
zapytanie ofertowe Sporządzenie zmiany MPZP oraz zmiany studium Elżbieta Kozioł 2022-01-14 12:30:28
Zarządzenie Nr 5.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych w Gminie Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-01-13 10:10:17
Zapytanie ofertowe; na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pełczycach Elżbieta Kozioł 2022-01-12 14:06:54
Zarządzenie Nr 64.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2022-01-12 09:46:26
Zarządzenie Nr 83.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmiany "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków PFRON pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym POWER 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2022-01-12 09:44:58
Druki podatek rolny Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:58:55
Druki podatek od środków transportowych Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:58:28
Druki podatek od nieruchomości Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:57:56
Druki podatek leśny Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:57:21
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2022 rok Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:54:33
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 rok Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:54:03
Komunikat GUS z dnia 20 paździrnika 2021r. w sprawie ceny skupu drewna Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:53:30
Komunikat GUS z dnia 20 października 2021 w sprawie ceny skupu żyta Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:53:00
Podatki 2022 Maciej Krzyśko 2022-01-11 08:50:17