Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez P4 Sp. z o.o. , ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa ? Pełnomocnik Anna Warżała ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce o nr ewid. 59/1 obr Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-04-04 14:12:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. Maciej Krzyśko 2022-03-31 23:51:44
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-03-31 23:50:13
Zarządzenie Nr 33.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia drugiego oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 12:12:12
ZARZĄDZENIE NR 32.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:29:07
ZARZĄDZENIE NR 34.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:28:55
ZARZĄDZENIE NR 32.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:27:53
ZARZĄDZENIE NR 34.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:27:07
Zarządzenie Nr 33.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie utworzenia drugiego oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:26:52
ZARZĄDZENIE NR 32.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-31 07:26:36
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania Maciej Krzyśko 2022-03-28 11:33:59
Postanowienie o obowiązku oceny Maciej Krzyśko 2022-03-26 07:47:46
Sprawozdania za IV kwartał 2021 r. Maciej Krzyśko 2022-03-25 17:03:19
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PEŁCZYCE ZA ROK 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-03-25 10:54:27
Zarządzenie Nr 31.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-03-24 22:14:08
Zarządzenie Nr 30.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie udzielenie upoważnienia kierownikowi MGOPS w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Agnieszka Chlebowska 2022-03-24 09:53:54
RIP.271.7.2022 Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu ?Granty PPGR ? wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/590526 Elżbieta Kozioł 2022-03-23 14:55:49
Zarządzenie Nr 15.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 14:45:30
Zarządzenie Nr 27.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 08:14:34
Zarządzenie Nr 23.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 08:10:47
Zarządzenie Nr 17.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych i innych działaniach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 08:08:07
Zarządzenie Nr 16.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania zespołu do prowadzenia projektu dot. Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko- niemieckiej współpracy.4UP, nr projektu INT- 157 w ramach programu INTERREG VA. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 08:06:15
Zarządzenie Nr 14.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 08:02:47
Zarządzenie Nr 28.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 07:47:33
Zarządzenie Nr 28.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 07:47:30
Zarządzenie Nr 28.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-03-23 07:46:50
Zarządzenie nr 29.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 15:39:33
Zarządzenie Nr 28.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 15:38:55
Zarządzenie Nr 27.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 15:38:37
Zarządzenie Nr 27.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 15:38:27
Sprawozdanie z działalności MGOPS oraz wspierania rodziny w Gminie Pełczyce za rok 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 12:57:11
Sprawozdanie z działalności MGOPS oraz wspierania rodziny w Gminie Pełczyce za rok 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-03-22 12:55:48
INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY PEŁCZYCE ZA ROK 2021 Maciej Krzyśko 2022-03-21 09:01:00
RIP.271.6.2022 Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/588461 Elżbieta Kozioł 2022-03-18 17:31:43
RIP.271.5.2022 Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie będącej częścią KSRG, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/587746 Elżbieta Kozioł 2022-03-17 14:58:06
Maciej Krzyśko 2022-03-16 18:51:05
Wykaz osób oczekujących na przydział lokali - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2022-03-16 18:49:42
Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr RIP.215.33.2022 z dnia 7.03.2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-03-16 13:48:14
Zarządzenie Nr 26.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia cennika wynajmu pomieszczeń z terenu Gminy Pełczyce stanowiących mienie komunalne. Agnieszka Chlebowska 2022-03-16 13:03:30
Zarządzenie Nr 25.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-03-16 13:02:01