Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
RIP.271.10.2022 Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, przebudowa ul. Wiejskiej (nr 676521Z) oraz ul. Krzywej w Pełczycach - w ramach inwestycji: Rozwój sieci dróg gminnych ... - Polski Ład, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606007 ) Elżbieta Kozioł 2022-04-27 14:24:31
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 11:23:12
Zarządzenie nr 44.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 07:04:44
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej RIP.215.53.2022 Zakup oraz dostawa małej architektury... Elżbieta Kozioł 2022-04-26 15:45:40
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej RIP.215.53.2022 Zakup oraz dostawa małej architektury... Elżbieta Kozioł 2022-04-26 15:44:20
Aktualizacja planu postępowań 26.04.2022 Elżbieta Kozioł 2022-04-26 14:29:16
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-04-26 13:45:53
Zestawienie nieruchomości- Załącznik Nr 4 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:41:05
Projekt umowy- Załącznik Nr 5 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:40:48
Zestawienie nieruchomości- Załącznik Nr 4 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:39:23
Harmonogram usuwania barszczu- Załącznik Nr 3 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:38:31
Oświadczenie- Załącznik Nr 2 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:37:36
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:36:44
oferta- Załącznik Nr 1 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:36:28
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:34:37
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:30:52
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obr Przekolno, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2022-04-21 18:09:34
Projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-04-21 18:08:12
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-04-19 09:44:06
Burmistrz Pełczyc Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik; Publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Maciej Krzyśko 2022-04-15 09:55:15
Zarządzenie Nr 42.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 kwietnia 2022 r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-04-14 10:36:21
Zarządzenie Nr 43.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 15:01:58
Zarządzenie Nr 42.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 kwietnia 2022 r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 15:00:46
ZARZĄDZENIE NR 37.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 13:46:08
ZARZĄDZENIE NR 36.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 13:45:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-04-12 12:14:04
RIP.271.8.2022 Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/599166 Elżbieta Kozioł 2022-04-11 15:27:59
Aktualizacja planu postępowań 11.04.2022 Elżbieta Kozioł 2022-04-11 14:32:31
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2022-04-08 13:06:16
ZARZĄDZENIE NR 41.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazania oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika jednostki obsługującej Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-04-07 07:18:14
Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu - na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:35:44
Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu - na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:35:25
Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu - na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:34:05
Zarządzenie Nr 35.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:31:21
Zarządzenie Nr 39.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia2022 r w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:29:21
Zarządzenie Nr 38.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r w sprawie nabycia nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:28:45
Zapytanie ofertowe na: Zakup oraz dostawę małej architektury w ramach operacji ?Poprawa jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pełczyce? Elżbieta Kozioł 2022-04-05 09:13:57
Zarządzenie Nr 40.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-04-04 14:43:58
Zarządzenie Nr 39.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia2022 r w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Agnieszka Chlebowska 2022-04-04 14:42:55
Zarządzenie Nr 38.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r w sprawie nabycia nieruchomości. Agnieszka Chlebowska 2022-04-04 14:42:40