Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 319/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 14:18:10
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie biogazowni rolniczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 164/1, 160 obręb Jarosławsko. Gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 13:06:13
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 100,3 kWp na terenie części działki o nr ewid. 148/1 w obrębie Jarosławsko, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 13:05:21
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie działek o nr ewid.: 51/20, 51/21, 51/38 położonych w obrębie ewidencyjnym Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 12:48:44
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na wody deszczowe na terenie części działki o nr ewid. 26 w obrębie Przekolno, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 12:47:10
Wyniki konsultacji społecznych Agnieszka Chlebowska 2024-01-08 08:34:17
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Pasternaka, ul. Energetyków 4, 66-400 Gorzów Wlkp. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV na terenie działki o nr ewid.: 458/2 położonej w obrębie ewid. Pełczyce, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-01-04 07:15:40
Zarządzenie Nr 106.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 22 grudnia 2023 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2024-01-03 18:15:33
ZARZĄDZENIE NR 105.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2024-01-03 18:14:43
obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji- 28.12.2023 Aneta Wolniak 2023-12-28 13:27:46
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Gminę Pełczyce w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka w Pełczycach na części działki nr 23/12 oraz części działki nr 23/2 obręb Pełczyce, gm. Pełczyce Elżbieta Kozioł 2023-12-22 14:17:48
ZARZĄDZENIE NR 103.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce. Maciej Krzyśko 2023-12-22 09:48:26
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 Elżbieta Kozioł 2023-12-22 09:42:24
Informacja z otwarcia ofert- postępowanie bez roztrzygniecia Agnieszka Chlebowska 2023-12-21 13:26:55
Informacja z otwarcia ofert - "Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r." Maciej Krzyśko 2023-12-21 11:54:57
Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r." Maciej Krzyśko 2023-12-21 11:52:05
Informacja z otwarcia ofert na zadanie "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt w Pełczycach" Agnieszka Chlebowska 2023-12-20 13:54:13
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt w Pełczycach" Agnieszka Chlebowska 2023-12-20 13:52:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik ds. wdrażania i rozliczania projektów, promocji oraz współpracy z NGO Agnieszka Chlebowska 2023-12-19 11:57:24
informacja SZ.RUZ.4210.135.2023.AW PGW Wody Polskie w Szczecinie Maciej Krzyśko 2023-12-18 11:26:24
ZARZĄDZENIE NR 102.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:21:47
ZARZĄDZENIE NR 102.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:20:49
Zarządzenie Nr 104.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:16:33
ZARZĄDZENIE NR 103.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:15:17
ZARZĄDZENIE NR 102.2023 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:15:02
Zarządzenie Nr 71.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pełczycach". Agnieszka Chlebowska 2023-12-15 12:13:55
Opinia RIO w Szczecinie o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 Maciej Krzyśko 2023-12-14 09:09:22
Opinia RIO w Szczecinie o projekcie uchwalenia zmiany WPF na lata 2024-2038 Maciej Krzyśko 2023-12-14 09:07:00
Opinia RIO w Szczecinie o projekcie uchwały budżetowej na 2024 r Maciej Krzyśko 2023-12-14 09:06:17
Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2024 r." Maciej Krzyśko 2023-12-13 16:46:08
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce i przekazywanie ich do schroniska dla zwierząt Elżbieta Kozioł 2023-12-12 10:06:50
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2023-12-12 10:06:05
ZARZĄDZENIE NR 93.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-12-12 09:56:34
ZARZĄDZENIE NR 92.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r. Maciej Krzyśko 2023-12-12 09:56:16
zarządzenie nr 100.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Elżbieta Kozioł 2023-12-11 11:54:27
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2023-12-11 11:53:26
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2023-12-11 11:52:59
Agnieszka Chlebowska 2023-12-11 09:45:32
Zapytanie ofertowe "Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miejskim w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2023-12-11 09:44:53
Zarządzenie nr 91.2023 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Maciej Krzyśko 2023-12-08 14:50:13