Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Alicja Burda - Dyrektor SP Pełczyce Maciej Krzyśko 2024-06-04 11:04:06
Marta Mićko-Nogalska - Kierownik CUW Maciej Krzyśko 2024-06-04 11:03:26
Paweł Wilk - Dyrektor SP Lubiana Maciej Krzyśko 2024-06-04 11:02:44
Alicja Łapsza - MGOPS Maciej Krzyśko 2024-06-04 11:00:56
Agnieszka Chmura - MGOPS Maciej Krzyśko 2024-06-04 11:00:16
Joanna Łuczak - MGOPS Maciej Krzyśko 2024-06-04 10:59:44
Mirosław Kluk - Burmistrz Maciej Krzyśko 2024-06-04 10:57:26
Kinga Zawłocka - Skarbnik Gminy Maciej Krzyśko 2024-06-04 10:56:02
Agnieszka Chlebowska - Sekretarz Gminy Maciej Krzyśko 2024-06-04 10:54:56
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. 41 obręb Krzynki, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-06-03 15:18:24
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-06-03 15:17:19
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odwodnienia drogi powiatowej z wykorzystaniem studni chłonnych w ramach inwestycji pod nazwą: ?Remont drogi powiatowej nr 2158Z Sarnik ? Granica Powiatu? na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych: 213, 98, 93/2, 102 obręb Łyskowo-Sarnik, gmina Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-06-03 15:17:19
Uchwała nr XL.393.2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-06-03 14:38:28
OGŁOSZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2024-06-03 13:21:02
Kadencja 2024 - 2029 - zakładka menu usunięta Maciej Krzyśko 2024-06-03 09:55:01
RAPORT O STANIE GMINY PEŁCZYCE ZA ROK 2023 Maciej Krzyśko 2024-06-03 09:51:08
Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Pełczyc z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pełczycach z późniejszymi zmianami. Agnieszka Chlebowska 2024-05-30 20:06:29
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego Agnieszka Chlebowska 2024-05-29 14:58:10
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ul. Kościuszki w miejscowości Pełczyce na terenie części działki o nr ewid. 225 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-05-29 14:56:43
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej od ujęcia wody do istniejącej sieci wodociągowej przy stacji uzdatniania wody w m. Pełczyce na terenie części działek o nr ewid.: 73, 57/54, 57/53, 57/40, 74 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2024-05-29 14:56:01
Rozkład bezpłatnych gminnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych na terenie Gminy Pełczyce w dn. 9.06.2024 r. Agnieszka Chlebowska 2024-05-29 14:54:19
Rozkład bezpłatnych gminnych przewozów pasażerskich do lokali wyborczych na terenie Gminy Pełczyce w dn. 9.06.2024 r. Agnieszka Chlebowska 2024-05-29 14:45:17
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:25:52
Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego DOCX Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:24:16
Wzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego PDF Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:23:38
Formularze Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:21:22
Plan Ogólny Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:21:11
Planowanie przestrzenne (zakładka menu) Maciej Krzyśko 2024-05-28 20:18:45
Postanowienie Nr 1141/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2024-05-27 13:14:31
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 Agnieszka Chlebowska 2024-05-27 12:55:44
Sprawozdanie z działalności MGOK za 2023 rok Maciej Krzyśko 2024-05-24 18:32:55
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:55:33
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych dla terenów położonych w części następujących obrębów: Brzezina, Dobropole i Warszyn w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:55:17
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych dla terenów położonych w części następujących obrębów: Brzezina, Dobropole i Warszyn w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:40:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:38:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:36:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o spotkaniach otwartych w związku ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w części obrębów geodezyjnych: Sądów, Ziemomyśl A i Ziemomyśl B w gminie Dolice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych - dokument usunięty Elżbieta Kozioł 2024-05-22 14:35:30
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:30:00
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. - dokument usunięty Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:49
ZARZĄDZENIE NR 36.2024 Burmistrza Pełczyc z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r. Maciej Krzyśko 2024-05-22 14:29:49