Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2022-05-18 09:24:31
Zarządzenie Nr 49.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 10 maja 2022 r w sprawie sprzedaży nieruchomości. Maciej Krzyśko 2022-05-18 09:18:33
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Elżbieta Kozioł 2022-05-17 12:06:13
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obręb Przekolno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-16 12:38:32
Zarządzenie Nr 52.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko- Gminnego Przedszkola w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:55:56
Zarządzenie Nr 51.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. I Dywizji im. T. Kościuszki w Chrapowie. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:54:47
Zarządzenie Nr 50.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-05-12 14:52:55
Zapytanie ofertowe RIP.215.83.2022 na ?Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowalnych będących w zasobie Gminy Pełczyce? Elżbieta Kozioł 2022-05-12 12:22:46
Informacja o unieważnieniu postępowania RIP.215.62.2022. Elżbieta Kozioł 2022-05-12 12:20:13
IP.271.11.2022 Budowa infrastruktury wodno - kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/611423 Elżbieta Kozioł 2022-05-11 18:29:01
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-10 12:33:16
Gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:21:24
Gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:21:01
Urząd Miejski Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:20:00
ZGKiM Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:19:11
Sprawozdania finansowe Gminy Pełczyce za 2021 r. i jej jednostek podległych, które nie posiadają BIP. Maciej Krzyśko 2022-05-10 07:15:44
Ogłoszenie z otwarcia ofert Maciej Krzyśko 2022-05-08 10:19:10
Informacja z otwarcia ofert "Wykonanie rocznych przeglądów obiektów" RIP.215.62.2022 Elżbieta Kozioł 2022-05-06 14:43:17
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 10:39:39
Zarządzenie Nr 48.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:09:49
Zarządzenie Nr 47.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:08:41
Zarządzenie Nr 46.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-05-06 07:08:06
Sprawozdania za I kwartał 2022r. Maciej Krzyśko 2022-05-05 13:24:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w granicach miasta Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-05-05 13:18:47
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 340/1 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-05-04 14:13:45
Ogłoszenie z otwarcia oraz wyboru oferty. Maciej Krzyśko 2022-04-29 14:33:07
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Pełczyce za 2021 r. Maciej Krzyśko 2022-04-28 16:16:59
ZARZĄDZENIE NR 45.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-28 08:58:37
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:50:07
Wykaz nieruchomości Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:40:24
Protokół odbioru Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:40
Wzór umowy Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:13
Wzór formularza ofertowego Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:38:39
Zapytanie ofertowe Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:37:51
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:45
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:35:25
RIP.271.10.2022 Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, przebudowa ul. Wiejskiej (nr 676521Z) oraz ul. Krzywej w Pełczycach - w ramach inwestycji: Rozwój sieci dróg gminnych ... - Polski Ład, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606007 ) Elżbieta Kozioł 2022-04-27 14:24:31
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 11:23:12
Zarządzenie nr 44.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 07:04:44