Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV w odcinkach: 1)od stacji S-3399 Pełczyce PGR 2 do stacji S-3297 Pełczyce 1, 2)od stacji S-3297 Pełczyce 1 do złącza kablowego ZKSN, 3)od ZKSN do projektowanego słupa w miejscu istniejącego w linii L-360, oraz budowie złącza kablowego ZKSN położonych w miejscowości Pełczyce na działkach o nr ewid. 14/3, 14/1, 27, 34/5, 418, 44/1, 44/42, 44/34, 34/1, 56/29, 56/28, 56/21, 34/7, 56/18, 55, 56/31, 40/2, 72 w Pełczycach, obręb Pełczyce, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-05-05 09:24:01
Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Pełczyce za 2020 r. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:56:21
Analiza gospodarki odpadami za rok 2020 Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:30:45
Decyzja o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Starogrodzkiej - Rakoniew - Wiosennej w Pełczycach na działkach o nr ewid.: 40/2, 27, 44/42, 44/43, 57/50, 57/53 obręb Pełczyce, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:27:50
ZARZĄDZENIE NR 31.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:24:16
ZARZĄDZENIE NR 30.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:23:45
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:42
ZARZĄDZENIE NR 28.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:21:00
ZARZĄDZENIE NR 27.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:20:20
ZARZĄDZENIE NR 26.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego. Maciej Krzyśko 2021-04-29 19:14:48
Sprawozdanie z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach wspierania rodziny w Gminie Pełczyce na rok 2020 Agnieszka Chlebowska 2021-04-29 14:17:01
Nieodpłatna pomoc prawna - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:36:27
Inforrmacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:33:20
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 26 kwietnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pełczycach przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2021 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-28 13:32:05
Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:39:09
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:37:00
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:35:47
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2021-04-27 13:35:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:45:43
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2020r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:45:29
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2021r. Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:44:15
Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania Maciej Krzyśko 2021-04-26 14:41:41
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d90637-8bcc-641b-59a2-2a00019ba9d6 (1) Magda Symela 2021-04-23 11:42:45
Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d90637-8bcc-641b-59a2-2a00019ba9d6 (1) Magda Symela 2021-04-23 11:39:26
Obwieszczenie o zebranych materiałach Maciej Krzyśko 2021-04-21 21:55:47
ZARZĄDZENIE NR 22.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Maciej Krzyśko 2021-04-21 21:54:37
Magda Symela 2021-04-19 13:32:45
rozstrzygniecie_ogloszenia_41702 Magda Symela 2021-04-19 12:48:34
rozstrzygniecie_ogloszenia_41695 Magda Symela 2021-04-19 12:47:39
Protokół z wyboru oferty RIP.215.48.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:47:49
Protokół z wyboru oferty RIP.215.49.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:47:23
Protokół z wyboru oferty RIP.215.50.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:46:43
Protokół z wyboru oferty RIP.215.51.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:46:17
Protokół z wyboru oferty RIP.215.52.2021 Magda Symela 2021-04-19 11:45:52
- dokument usunięty Magda Symela 2021-04-19 11:45:05
- dokument usunięty Magda Symela 2021-04-19 11:44:06
Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na pomieszczenia mieszkalne na działce o nr ewid. 35 w obrębie Brzyczno, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2021-04-16 22:56:31
Zestawienie ofert złożonych w ramach postępowania RIP.215.52.2021 Agnieszka Chlebowska 2021-04-16 18:16:29
Zestawienie ofert złożonych w ramach postępowania RIP.215.48.2021 Agnieszka Chlebowska 2021-04-16 18:12:10
Zestawienie ofert złożonych w ramach postępowania RIP.215.49.2021 Agnieszka Chlebowska 2021-04-16 18:11:42