Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:40:24
Protokół odbioru Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:40
Wzór umowy Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:39:13
Wzór formularza ofertowego Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:38:39
Zapytanie ofertowe Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:37:51
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:45
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:36:13
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce w 2022 r." (RIP.215.64.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 14:35:25
RIP.271.10.2022 Budowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 347, 23/2, 23/4 obręb Pełczyce, przebudowa ul. Wiejskiej (nr 676521Z) oraz ul. Krzywej w Pełczycach - w ramach inwestycji: Rozwój sieci dróg gminnych ... - Polski Ład, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/606007 ) Elżbieta Kozioł 2022-04-27 14:24:31
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2021 Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 11:23:12
Zarządzenie nr 44.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Chlebowska 2022-04-27 07:04:44
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej RIP.215.53.2022 Zakup oraz dostawa małej architektury... Elżbieta Kozioł 2022-04-26 15:45:40
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej RIP.215.53.2022 Zakup oraz dostawa małej architektury... Elżbieta Kozioł 2022-04-26 15:44:20
Aktualizacja planu postępowań 26.04.2022 Elżbieta Kozioł 2022-04-26 14:29:16
Wykonanie rocznych przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Pełczyce Elżbieta Kozioł 2022-04-26 13:45:53
Zestawienie nieruchomości- Załącznik Nr 4 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:41:05
Projekt umowy- Załącznik Nr 5 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:40:48
Zestawienie nieruchomości- Załącznik Nr 4 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:39:23
Harmonogram usuwania barszczu- Załącznik Nr 3 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:38:31
Oświadczenie- Załącznik Nr 2 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:37:36
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:36:44
oferta- Załącznik Nr 1 Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:36:28
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:34:37
Zapytanie ofertowe na chemiczno- mechaniczne usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Pełczyce w 2022 r. (RIP.215.61.2022) Agnieszka Chlebowska 2022-04-22 14:30:52
Obwieszczenie dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie elektroenergetycznej napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV na części działki o nr ewid. 228/1 obr Przekolno, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2022-04-21 18:09:34
Projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., składającej się z wieży telekomunikacyjnej o wysokości do 55,95 m wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki o nr ewid. 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-04-21 18:08:12
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2022-04-19 09:44:06
Burmistrz Pełczyc Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik; Publicznego, nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Maciej Krzyśko 2022-04-15 09:55:15
Zarządzenie Nr 42.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 kwietnia 2022 r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-04-14 10:36:21
Zarządzenie Nr 43.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 15:01:58
Zarządzenie Nr 42.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 kwietnia 2022 r w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Pełczyce Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 15:00:46
ZARZĄDZENIE NR 37.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 13:46:08
ZARZĄDZENIE NR 36.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-04-13 13:45:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PEŁCZYC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-04-12 12:14:04
RIP.271.8.2022 Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach, strona prowadzonego postepowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/599166 Elżbieta Kozioł 2022-04-11 15:27:59
Aktualizacja planu postępowań 11.04.2022 Elżbieta Kozioł 2022-04-11 14:32:31
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie szatni sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid.: 340/1 w obrębie Pełczyce, gmina Pełczyce o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji ze zgromadzonymi materiałami. Maciej Krzyśko 2022-04-08 13:06:16
ZARZĄDZENIE NR 41.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia formy przekazania oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych i kierownika jednostki obsługującej Gminy Pełczyce. Agnieszka Chlebowska 2022-04-07 07:18:14
Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu - na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:35:44
Wynik przeprowadzonego otwartego konkursu - na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Maciej Krzyśko 2022-04-06 13:35:25