Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 71.2020 Burmistrza Pełczyc z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego rozliczania podatku VAT przez Gminę Pełczyce oraz podległe jednostki. Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:07:06
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 14 obręb Lubianka, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:05:42
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 68/1 obręb Krzynki, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:04:34
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Maciej Krzyśko 2021-01-25 17:02:35
Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/ 2022, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentó niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:34:43
Zarządzenie Nr 7.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:30:17
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:21:21
Wykaz sołtysów Agnieszka Chlebowska 2021-01-25 11:20:58
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegające na: - budowy świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 39 obręb Brzyczno, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:46:43
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej i ustalenia wzoru wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego oraz wzoru wniosku o powołaniu biegłego. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:45:14
Zarządzenie Nr 8.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji w Miejsko- Gminnym Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/ 2022, dla których Gmina Pełczyce jest organem prowadzącym oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentó niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:44:16
Zarządzenie Nr 7.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu świadczenia usług transportowych door- to- door w Gminie Pełczyce" w związku z realizacją projektu grantowego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Usługi indywidualnego transportu door- to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Maciej Krzyśko 2021-01-23 21:44:00
Obwieszczenie o projekcie uchwały Maciej Krzyśko 2021-01-21 16:54:53
Magda Symela 2021-01-21 14:41:47
Magda Symela 2021-01-21 14:40:39
Magda Symela 2021-01-20 14:34:39
Magda Symela 2021-01-20 14:32:27
Magda Symela 2021-01-20 14:32:08
Magda Symela 2021-01-20 14:31:53
Magda Symela 2021-01-20 14:31:14
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:29:59
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:29:40
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:25:31
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:24:12
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:19:28
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:19:19
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:19:14
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:18:24
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:18:19
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:18:17
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:17:27
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:15:24
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:12:05
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:12:03
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:12:01
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:11:59
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:11:57
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:10:32
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:10:13
- dokument usunięty Magda Symela 2021-01-20 14:09:49