Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Pełczyc Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) ogłasza wynik Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:25:43
Zarządzenie Nr 97.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 20 października 2022r. w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:23:27
ZARZĄDZENIE NR 96.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach do prowadzenia postępowań w sprawach wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:22:44
ZARZĄDZENIE NR 95.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:22:17
Obwieszczenie z dnia 25 października 2022 Maciej Krzyśko 2022-10-25 22:20:49
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dn. 21.10.2022 r. w sprawie polowań zbiorowych. Maciej Krzyśko 2022-10-24 15:14:28
Obwieszczenie z dnia 24 października 2022 Maciej Krzyśko 2022-10-24 13:05:44
Raport z dnia 22 października 2022 Maciej Krzyśko 2022-10-24 13:04:38
Informacja z wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu ?Cyfrowa Gmina? RIP.215.158.2022 Elżbieta Kozioł 2022-10-19 14:04:20
Obwieszczenie i projekt decyzji dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 186/7 obręb Jarosławsko, gmina Pełczyce Maciej Krzyśko 2022-10-17 16:47:32
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dn. 12.10.2022 r. w sprawie polowań zbiorowych. Agnieszka Chlebowska 2022-10-13 13:28:54
Informacja z otwarcia ofert na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu Cyfrowa Gmina ? RIP.215.158.2022 Elżbieta Kozioł 2022-10-13 12:43:48
Informacja o wyborze oferty: RIP.215.155.2022 - Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu ?Granty PPGR ? wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym? Elżbieta Kozioł 2022-10-12 13:17:05
RIP.271.20.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach, strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/674373 Elżbieta Kozioł 2022-10-11 11:49:10
ZARZĄDZENIE Nr 93.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach Maciej Krzyśko 2022-10-10 15:51:13
Na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2020 r. poz.65) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01.1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) BURMISTRZ PEŁCZYC ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy: Maciej Krzyśko 2022-10-07 19:33:04
Zarządzenie Nr 94.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pełczycach. Agnieszka Chlebowska 2022-10-07 12:47:21
ZARZĄDZENIE Nr 93.2022 BURMISTRZA PEŁCZYC z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach Agnieszka Chlebowska 2022-10-07 12:45:15
ZARZĄDZENIE NR 92.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-07 12:44:57
ZARZĄDZENIE NR 91.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. Agnieszka Chlebowska 2022-10-07 12:44:41
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA III KWARTAŁ 2022 R. Maciej Krzyśko 2022-10-06 17:05:50
Maciej Krzyśko 2022-10-05 15:01:12
Zaktualizowany wykaz osób oczekujących Maciej Krzyśko 2022-10-05 15:01:05
Maciej Krzyśko 2022-10-05 15:00:34
Zaktualizowany wykaz osób oczekujących Maciej Krzyśko 2022-10-05 15:00:02
Informacja z otwarcia ofert , postępowanie nr RIP.215.155.2022 Elżbieta Kozioł 2022-10-05 14:06:14
RIP.271.19.2022 Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyce (Wierzchno i Lubianka) ? Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, strona prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/671090 Elżbieta Kozioł 2022-10-03 14:56:16
Zarządzenie nr 90.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Agnieszka Chlebowska 2022-09-30 14:30:24
Zapytanie ofertowe RIP.215.158.2022 na wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu ?Cyfrowa Gmina? Agnieszka Chlebowska 2022-09-30 14:28:08
Uchwała nr 50-79/4/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pełczyce za I półrocze 2022 r. Maciej Krzyśko 2022-09-29 19:01:02
ROZPORZĄDZENIE NR 13/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 23 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Maciej Krzyśko 2022-09-27 19:38:50
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu "Granty PPGR" wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym? Maciej Krzyśko 2022-09-26 18:48:45
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach Konkursu "Granty PPGR" wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym? Maciej Krzyśko 2022-09-26 18:48:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: - budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i budową obiektów budowlanych, po częściowej rozbiórce istniejącej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 186/7 obr Jarosławsko, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2022-09-22 17:10:54
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu RIP.215.151.2022 na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Pełczyce i jej jednostkach podległych Elżbieta Kozioł 2022-09-21 11:28:59
Obwieszczenie z dnia 14 września 2022r. Maciej Krzyśko 2022-09-15 01:58:28
ZARZĄDZENIE NR 104.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-09-14 08:16:45
ZARZĄDZENIE NR 104.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Agnieszka Chlebowska 2022-09-14 08:16:28
ZARZĄDZENIE NR 104.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2022-09-14 08:15:30
ZARZĄDZENIE NR 89.2022 Burmistrza Pełczyc z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29.2021 Burmistrza Pełczyc z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki rachunkowości). Agnieszka Chlebowska 2022-09-14 08:13:31