Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE z dnia 07.10.2011

Pełczyce, dnia 7 października 2011 r.

RIP-6733/7/2010

 

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 10 i 61 § 4  ustawy  z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeksu postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 07 października 2011  r. zostało wszczęte  na wniosek 

ENEA  Operator  Sp. z o.o. 

ul: Strzeszyńska 58

60-479 Poznań

postępowanie  administracyjne w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - budowa stacji  transformatorowej  15/0,4 kV wraz z powiązaniami SN-15kV i nn - 0,4 kV na  dz. Nr  363, 364, 324, 390, 359, 65/3, 70/5, 217/4, 290/2, 290/3, 290/4, 290/5, 291/1, 289/1, 289/2, 285/1, 217/8, 217/10, 217/11, 283/1, 254/1, 254/2 obręb  Chrapowo-Wierzchno gm. Pełczyce oraz dz. Nr 18/1, 553, 404, 65/4, 459, 472, 471, 470, 478, 479, 481, 482, 486, 487/2, 487/1, 446, 489, 490, 445, 448, 449, 492/1, 493, 494, 450/1, 452, 451, 497, 499/2, 499/3, 500, 501 – obręb  Żydowo-gm. Barlinek

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego , zawiadomienie uważa się  za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 W związku z powyższym  informuję  , że w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać  wyjaśnienia w sprawie składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Pełczycach – Referat Inwestycji i Promocji, pokój Nr 9 w godz. od 7.15 do 15.00.

Osoba wyznaczona do kontaktu – Sabina Zommer,  tel. (095) 7685048.

 

 Burmistrz

  Mirosław Kluk

Rozdzielnik:

1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku.

3. Sołtys wsi Niepołcko, Żydowo.

4. Sołtys wsi Chrapowo

5. Strona www.bippelczyce.pl.

6. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kasprzak 07-10-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-10-2011 11:42