Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsca rekreacji wyposażonego w elementy małej architektury, wiatę, siłownię, ścieżki spacerowe, ławki i boisko do gier zespołowych na działce o nr ewid. 191/29 w m. Bukwica, obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2019-12-13 20:58:27
Zapytanie ofertowe RIP.215.159.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-12-13 13:39:44
Zapytanie ofertowe RIP.215.159.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-12-13 13:39:13
Zapytanie ofertowe RIP.215.155.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-12-13 13:38:21
ZARZĄDZENIE NR 83.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2019-12-12 21:04:29
ZARZĄDZENIE NR 82.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2019-12-12 21:03:46
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2019-12-12 21:02:29
Zapytanie ofertowe RIP.215.155.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-12-06 12:07:08
Zapytanie ofertowe RIP.215.155.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-12-06 12:06:13
Obwieszczenie w sprawie polowania zbiorowego Maciej Krzyśko 2019-12-05 20:06:53
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z miejscowości Płotno do miejscowości Sułkowo na działkach o nr ewidencyjnych 10/2, 24/11, 25/1, 26/2, 26/3, 63 obręb Płotno, gm. Pełczyce. Maciej Krzyśko 2019-12-05 20:01:47
Uchwałą Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:42:28
Uchwałą Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:42:17
Uchwała Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:41:56
Uchwałą Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:41:37
Uchwała Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:41:33
Uchwałą Nr CDXII.725.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. - dokument usunięty Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:41:25
Uchwała Nr CDXII.724.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wskazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2020 r. Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:39:14
Uchwała Nr CDXII.723.2019 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pełczyce na 2020 rok. Agnieszka Chlebowska 2019-12-05 09:36:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: urządzeniu miejsca rekreacji wyposażonego w elementy małej architektury, wiata, siłownia, ścieżki spacerowe, ławki i boisko do gier zespołowych na działce o nr ewid. 191/29 w m. Bukwica, obręb Boguszyny, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2019-12-04 21:08:54
ZARZĄDZENIE NR 85.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Maciej Krzyśko 2019-12-04 20:59:54
ZARZĄDZENIE NR 84.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierzawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne Maciej Krzyśko 2019-12-04 18:42:14
ZARZĄDZENIE NR 84.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian stawek czynszu najmu i dzierzawy za nieruchomości stanowiące mienie komunalne Maciej Krzyśko 2019-12-04 18:41:11
ZARZĄDZENIE NR 83.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2019-12-04 18:36:40
ZARZĄDZENIE NR 82.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu. Maciej Krzyśko 2019-12-04 18:36:18
z81 Maciej Krzyśko 2019-12-04 18:35:50
Dowóz uczniów/dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. Magda Symela 2019-12-02 14:30:05
ZARZĄDZENIE NR 75.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego. Maciej Krzyśko 2019-11-28 21:17:03
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okr. wyborczym oraz siedzibie GKW w Pełczycach w wyborach do RM w Pełczycach zarządzonych na 26.01.2020 r. Agnieszka Chlebowska 2019-11-28 14:52:23
Obwieszczenie Burmistrza Pełczyc z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okr. wyborczym oraz siedzibie GKW w Pełczycach w wyborach do RM w Pełczycach zarządzonych na 26.01.2020 r. Agnieszka Chlebowska 2019-11-28 14:52:06
Zapytanie ofertowe RIP.215.150.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-11-28 14:31:10
Zapytanie ofertowe RIP.215.150.2019 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenów gminy Pełczyce Magda Symela 2019-11-28 14:30:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV GPZ Krzęcin Żabicko L329 w obrębie miejscowości Krzynki na działkach o nr ewidencyjnym: 45/2, 42, 2/1, 2/2, 80/1, 59, 78, 74, 73/2, 79, 176/3 obręb Krzynki oraz 59, 26, 17/62 w obrębie Niesporowice, gmina Pełczyce. Maciej Krzyśko 2019-11-28 10:42:49
ZARZADZENIE NR 80.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Maciej Krzyśko 2019-11-27 17:02:25
ZARZADZENIE NR 80.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 27 listopada 2019 r w sprawie zbycia komunalnego lokalu mieszkalnego. Maciej Krzyśko 2019-11-27 17:01:59
Dowóz uczniów/dzieci do szkół i przedszkola na terenie Gminy Pełczyce w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2021r. Magda Symela 2019-11-26 13:35:38
OPINIA RIO W SPRAWIE SFINANSOWANIA DEFICYTU GMINY PEŁCZYCE W ROKU 2019 Maciej Krzyśko 2019-11-26 11:48:03
OPINIA RIO W SPRAWIE PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY PEŁCZYCE Maciej Krzyśko 2019-11-26 11:47:21
ZARZĄDZENIE NR 79.2019 Burmistrza Pełczyc z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Pełczyce Maciej Krzyśko 2019-11-26 11:46:38
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r. Maciej Krzyśko 2019-11-22 16:14:00